สมุดรายวันเฉพาะ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

เกี่ยวกับบัญชี

สมุดรายวันเฉพาะ

Post by เกี่ยวกับบัญชี » 24/03/2015 2:15 pm

สมุดรายวันเฉพาะคืออะไรคะ ทำงานอย่างไรคะ

wanida mutujid
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 165
Joined: 03/03/2015 9:42 am

Re: สมุดรายวันเฉพาะ

Post by wanida mutujid » 30/03/2015 2:52 pm

เป็นสุดรายวันที่ ใช้ในการบันทึกรายการค้าที่ซ้ำๆ เกิดขึ้นประจำ เป้นสุกรายวันที่จะระบุไว้ตามประเภท อย่างเช่น สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงิน ซึ่งรายการพวกนี้มักเกิดขึ้นได้บ่อยในกิจการ การทำสมุดรายวันเฉพาะขั้นมาเพื่อเป้ฯการรวมรวมรายการเฉพาะที่ไม่ได้ปะบ่นกับรายการอื่น จึงทำให้ง่ายและมีความสะดวกในการรวบรวม จึงเหมะสมกับกิจการที่มีขนาดใหญ่มีรายการจำนวนมาก แต่ก็ยังใช้กับสมุดรายวันทั่วไป เนื่องจากรายที่เกิดขึ้นมีรายบัญชี ที่ไม่สามารถบัญทึกในสมุดรายวันเฉพาะได้ก็จะบันทึกที่สมุดรายวันทั่วไปแทน

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests