ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ลงนาม

ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

Post by ลงนาม »

บริษัท เอ มีบริษัทในเครือ 6 บริษัท บริษัท เอ จะเป็นผู้รับผิดชอบทำบัญชีให้บริษัทในเครือทั้งหมด โดยได้รับค่าตอบแทน อยากทราบว่าผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร (สมุห์บัญชี บริษัท เอ และผู้ทำบัญชีให้บริษัทในเครือจบปริญญาตรีสาขาบัญชี กรรมการบริษัท เอ ไม่จบบัญชี)
Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

Post by Apiradee.02 »

ผู้ลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ จะเป็นผู้ทำบัญชีคนเดียวกับผู้ทำบัญชีของ

บริษัท เอ หรือต่างบุคคลกันก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ทำบัญชีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัท เอ ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ทำบัญชี ดังนั้น จึงลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
Image
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests