บันทึกแบบ ภ.อ. 01 ชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูล

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

แบบ ภ.อ 01

บันทึกแบบ ภ.อ. 01 ชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูล

Post by แบบ ภ.อ 01 » 22/04/2015 1:53 pm

เมื่อบันทึกแบบ ภ.อ. 01 แล้ว ระบบแจ้งว่า ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล จะต้องทำอย่างไร

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests