การยืนแบบ ภ.ง.ด จำเป็นต้องระบุตามทะเบียนบ้านหรือไม

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ระบุ

การยืนแบบ ภ.ง.ด จำเป็นต้องระบุตามทะเบียนบ้านหรือไม

Post by ระบุ » 22/04/2015 1:55 pm

การลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ออนไลน์จำเป็นต้องระบุที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือไม่

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests