ภ.ง.ด 94 คืออะไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ภ.ง.ด 94

ภ.ง.ด 94 คืออะไร

Post by ภ.ง.ด 94 »

ภ.ง.ด 94 คืออะไร
User avatar
M029
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3934
Joined: 07/09/2015 10:03 am
Contact:

Re: ภ.ง.ด 94 คืออะไร

Post by M029 »

ภงด 94 .........
สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5)(6)(7)(8)ประกอบด้วย
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) ได้แก่ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน ,
การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินนั้น
-เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (6) ได้แก่เงินได้จากวิชาชีพอิสสระ วิชากฎหมาย ประกอบโรคศิลป
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ปราณีตศิลปกรรม

-เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (7) ได้แก่เงินได้จากการรับ เหมา
ที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

-เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ได้แก่เงินได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์
การเกษตรและการอุตสาหกรรม การขนส่ง หรืออื่น ๆ นอกจากที่ระบุในมาตรา 40 (1) – (7)
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests