การยื่นแบบชำระภาษี

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ชำระภาษี

การยื่นแบบชำระภาษี

Post by ชำระภาษี » 22/04/2015 1:59 pm

กรณียื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต เมื่อยื่นแบบฯ สำเร็จแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่า การยื่นแบบฯ นั้นเสร็จสมบูรณ์

User avatar
M029
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3934
Joined: 07/09/2015 10:03 am
Contact:

Re: การยื่นแบบชำระภาษี

Post by M029 » 08/09/2015 10:54 am

กรณีการยื่นแบบฯ สำเร็จ ระบบจะมีข้อความแจ้งผลการยื่นแบบในทันทีว่า "กรมสรรพากร ได้รับแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้ว" เว้นแต่กรณีเกิดเหตุขัดข้อง ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : http://rdserver.rd.go.th/advise/doc1/doc09.html
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests