การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ดำเนิน

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี

Post by ดำเนิน » 22/04/2015 2:01 pm

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี พบว่ามีภาษีที่ต้องชำระมากกว่าหรือน้อยกว่าความเป็นจริง จะต้องดำเนินการอย่างไร

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests