การยื่นแบบแล้วแต่ไม่ถุกต้องเนื่องจากชำระมากกว่าความจิง


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ถาม

การยื่นแบบแล้วแต่ไม่ถุกต้องเนื่องจากชำระมากกว่าความจิง

Post by ถาม » 22/04/2015 2:03 pm

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ตและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว พบว่าการยื่นแบบฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากชำระภาษีมากกว่าความเป็นจริง จะต้องดำเนินการอย่างไร

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests