เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

อินเทอร์เน็ต

เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

Post by อินเทอร์เน็ต » 22/04/2015 2:05 pm

เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

User avatar
M029
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3934
Joined: 07/09/2015 10:03 am
Contact:

Re: เมื่อยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างไร เมื่อใด

Post by M029 » 08/09/2015 10:51 am

ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบ ภ.อ.01 ให้ในวันทำการถัดไป
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests