งบต้นทุนการผลิต

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

หมีเล็ก

งบต้นทุนการผลิต

Post by หมีเล็ก » 03/06/2015 10:57 am

อยากรู้การทำงบต้นทุนการผลิตนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างถ้าเป็นไปได้ของบกกำไรขาดทุนด้วยนะคะ

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: งบต้นทุนการผลิต

Post by Apiradee.02 » 04/06/2015 10:13 am

บริษัท xxxxxxx จำกัด

งบต้นทุนการผลิต

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xxวัตถุดิบ :

วัตถุดิบคงเหลือ 1 ม.ค. xxxxxx

บวก ซื้อวัตถุดิบ xxxxxxx

ต้นทุนวัตถุดิบที่มีไว้เพื่อใช้ xxxxxxx

หัก วัตถุดิบคงเหลือ 31 ธ.ค. xxxxxx

ค้นทุนวัตถุดิบใช้ไป xxxxxxx

ค่าแรงทางตรง xxxxxxx

ค่าใช้จ่ายในการผลิต :

ค่าแรงทางอ้อม xxxxxx

วัตถุดิบทางอ้อมและวัสดุโรงงาน xxxxxx

ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์โรงงาน xxxxxx

ค่าเสื่อมราคา-อาคารโรงงาน xxxxxx

ค่าสาธารณูปโภค xxxxxx

ภาษีเงินได้-ค่าแรงงาน xxxxxx

ค่าประกันภัย xxxxxx

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา xxxxxx

ภาษีโรงเรือน-อาคารโรงงาน xxxxxx

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในโรงงาน xxxxx

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต xxxxxxx

รวมต้นทุนการผลิต xxxxxxx

บวก งานระหว่างทำ 1 ม.ค. xxxxxx

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด xxxxxxx

หัก งานระหว่างทำ 31 ธ.ค. xxxxxx

ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป xxxxxxx

ที่มา http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learni ... apter7.htm
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 35 guests