การขอคืนภาษี

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

เสือน้อย

การขอคืนภาษี

Post by เสือน้อย » 03/06/2015 11:56 am

อยากทราบการขอคืนภาษีนะคะว่าทำอย่างไรแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับเงินภาษีคืนแล้ว

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: การขอคืนภาษี

Post by Apiradee.02 » 04/06/2015 10:03 am

สอบถาม “สถานะคืนเงินภาษี”ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือสอบถามข้อมูลการขอคืน ได้ดังนี้

1. เว็บไซต์กรมสรรพากร

www.rd.go.th => E-FILING => สอบถามการขอคืนภาษี => ติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 หรือ

www.rd.go.th => CONTACT US => สอบถามปัญหา / แนะนำ/ร้องเรียน (Contact Us)

2. ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) : 1161

3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏตามการยื่นแบบฯ

สอบถาม “ส่งเอกสารให้ตามที่ขอ ได้รับแล้วหรือยัง”ท่านสามารถตรวจสอบเบื้องต้นที่เว็บไซต์สรรพากร

www.rd.go.th => E-FILING => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี หรือ www.rd.go.th => ห้องข่าว => ข่าวสารอื่นๆ => ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หากท่านส่งเอกสารพร้อมใบนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และจ่าหน้าซองถูกต้อง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากใบตอบรับ หรือที่เว็บไซต์ www.Thailandpost.com อีกช่องทางหนึ่ง

อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://www.rd.go.th
ที่มาhttp://www.rd.go.th/publish/35775.0.html
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 79 guests