การยื่นงบการเงินบริษัทมหาชนจะต้องกระทำเมื่อใด

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ปิติสรณ์

การยื่นงบการเงินบริษัทมหาชนจะต้องกระทำเมื่อใด

Post by ปิติสรณ์ » 10/06/2015 4:33 pm

การปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินการยื่นงบการเงินของบริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ หากมีการประชุมใหญ่วันที่ 31 มีนาคม จะต้องยื่นงบการเงินภายในวันที่ใด

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: การยื่นงบการเงินบริษัทมหาชนจะต้องกระทำเมื่อใด

Post by Apiradee.02 » 10/06/2015 6:28 pm

ให้พิจารณาจากข้อบังคับของบริษัทว่ามีการกำหนดให้ปิดบัญชีเมื่อใดก็ต้องปิดบัญชีให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
เว้นแต่ในข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้บริษัทจะเลือกปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน
นับจากวันที่จดทะเบียนและการปิดบัญชีคราวต่อไปให้ปิดในวันเดียวกัน
กับรอบแรกและต้องปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน

ที่มา http://www.nsbest.com
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 56 guests