บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน ขอคำแนะนำในการดำเนินการทางบัญชี

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

ธนริน

บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน ขอคำแนะนำในการดำเนินการทางบัญชี

Post by ธนริน »

บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน ขอคำแนะนำในการดำเนินการทางบัญชี

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: บริษัทฯ มีเงินปันผลค้างจ่าย ซึ่งไม่มีผู้มาขอรับเป็น เวลานาน ขอคำแนะนำในการดำเนินการทางบัญชี

Post by Apiradee.02 »

เงินปันผลค้างจ่ายเป็นหนี้สินของบริษัทที่ผู้ได้รับ(คืนเจ้าหนี้)มีสิทธิ เรียกร้องตามอายุความที่กฎหมายให้
หากผู้รับไม่เอายกให้บริษัท หรือหมดอายุความของการเรียกร้องแล้ว ก็ควรโอนไปเป็นรายได้ของบริษัท
ตามคำนิยามในแม่บทบัญชีย่อหน้าที่ 70.1 รายได้ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้าหรือ การเพิ่มค่าของสินทรัพย์หรือลดลงของหนี้สินอัน
ส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

ที่มา http://www.nsbest.com
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest