โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้หรือไม

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

นัทธรี

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้หรือไม

Post by นัทธรี » 11/06/2015 10:18 am

การซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้ในบริษัท ทางบริษัทสามารถนำมาลงเป็นทรัพย์สินของบริษัทได้หรือไม่ และมีการบันทึกบัญชีตัวโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างไร

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้หรือไม

Post by Apiradee.02 » 11/06/2015 11:00 am

ท่านสามารถรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อดังต่อไปนี้

1.มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่รายการนั้นจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการในอนาคต
2.กิจการสามารถกำหนดราคาทุนของรายการนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลโดยบันทึกบัญชี ดังนี้
Dr.สินทรัพย์
Cr.เงินสด/เงินฝากธนาคาร

ที่มา http://www.nsbest.com
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 40 guests