จะปรับปรุงสินทรัพย์นอกบัญชีอย่างไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

วารัณย์

จะปรับปรุงสินทรัพย์นอกบัญชีอย่างไร

Post by วารัณย์ »

หากกิจการมีสินทรัพย์ที่อยู่นอกบัญชี และต้องการปรับปรุงบัญชี เอกสารที่ซื้อสินทรัพย์เป็นของปีก่อนๆ เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้หรือไม่ และการตัดค่าเสื่อมราคา ให้ตัดตั้งแต่วันที่ซื้อสินทรัพย์ตามเอกสารใช่หรือไม่

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: จะปรับปรุงสินทรัพย์นอกบัญชีอย่างไร

Post by Apiradee.02 »

บริษัทมีสินทรัพย์อยู่นอกบัญชี และต้องการบันทึกปรับปรุงให้ถูกต้อง

โดยใช้เอกสารประกอบรายการซื้อสินทรัพย์ในปีก่อนๆ ถือเป็นหลักฐานที่ยอมรับได้สิ่งสำคัญ

คือรายการสินทรัพย์นอกบัญชี ต้องอยู่ในกรรมสิทธิ์ของบริษัทส่วนการคิดค่าเสื่อมให้เริ่มคิดตั้งแต่สินทรัพย์ถูกใช้งาน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน จนถึงวันสิ้นงวดรอบระยะเวลาบัญชีปีก่อน

ทางบัญชีจะปรับปรุงกำไรสะสมต้นปี ส่วนค่าเสื่อมราคาของปีปัจจุบันให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบัน

แต่ค่าเสื่อมราคาของปีก่อนๆ ควรปรับปรุงในแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.50 ของปีปัจจุบัน ให้ถูกต้องด้วย


ที่มา http://www.nsbest.com
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest