ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

P_JJ

ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Post by P_JJ »

ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

Post by Apiradee.02 »

การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี เป็นไปตามมาตรา 3 เตรส

โดยจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 และนำส่งภาษีโดยใช้แบบภงด. 3

ถ้าหักจากบุคคลธรรมดา หากหักภาษี ณ ที่จายจากนิติบุคคล ให้นำส่งโดยใช้ภงด. 53

ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปจากเดือนภาษี

ที่มา http://krutu.kvc.ac.th/
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest