นิติบุคคลมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานอย่างไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

H_KS

นิติบุคคลมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานอย่างไร

Post by H_KS »

นิติบุคคลมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานอย่างไร

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: นิติบุคคลมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จายเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานอย่างไร

Post by Apiradee.02 »

1. กิจการจะต้องคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่อเดือน โดยนำเงินได้ประจำปี

หักด้วยค่าใช้จ่าย หักค่าลดหย่อน แล้วคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และหารด้วยจำนวนเดือนที่ทำงาน

2. เมื่อหัก ณ ที่จ่ายแล้วจะต้อง นำส่งภาษ๊หัก ณ ที่จ่ายโดยใช้ ภงด.1 นำส่งภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดจากเดือนภาษี

3. เมื่อ สิ้นปี จะต้องสรุปยอดเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานทุกคน และกรอกแบบแสดงรายการ ภงด. 1 ก นำส่งสรรพากรภายในเดือนกุมภาพันะของปีถัดจากปีภาษี

4. กิจการจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้พนักงานภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีภาษี

ที่มา http://krutu.kvc.ac.th/
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest