กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

นที

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระ

Post by นที » 12/06/2015 11:34 am

กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แต่เนื่องจากนานมากและ

การจัดเก็บเอกสารไม่ดี ทำให้ไม่มีหลักฐานการเป็นหนี้ ดังนั้นกิจการควรทำอย่างไรจึงจะตัดเป็น

หนี้สูญได้ ? ...

Apiradee.02
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 295
Joined: 02/06/2015 10:25 am
Contact:

Re: กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระ

Post by Apiradee.02 » 12/06/2015 1:07 pm

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 เรื่องหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตัดหนี้

สูญไว้ดังนี้

1. เมื่อมีการทวงถามถึงที่สุดแล้ว โดยดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมาย ภาษีอากร

2. คาดหมายได้แน่นอนว่าจะไม่ได้รับการรับชำระหนี้

http://www.pattanakit.net
Image

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 68 guests