ช้อปอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ตามโครงการ "ช้อปช่วยชาติ" ปี 2559

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

User avatar
M029
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3934
Joined: 07/09/2015 10:03 am
Contact:

ช้อปอย่างไร ให้ได้ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท ตามโครงการ "ช้อปช่วยชาติ" ปี 2559

Post by M029 »

 • ตามมติ ครม. ได้อนุมัติ การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559 หรือโครงการช้อปช่วยชาติ 2559 โดยให้ผู้ซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นำค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาท มาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศที่ชะลอตัวลง
เชื่อว่าตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยว่า การซื้อสินค้าและบริการในรูปแบบใดบ้างที่จะเข้าข่าย นำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งมีเงื่อนไข และใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นขอลดหย่อน วันนี้ เราจะ มา พูดถึงกันในส่วน ช้อปช่วยชาติ 2559 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง,สินค้าประเภทไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้,สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ?

ช้อปช่วยชาติ 2559 มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?
 • - ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่รวมคณะบุคคล
  - ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2560
  - ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
  - ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)
  - สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนํามาหักลดหย่อนได้
  - ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
  - ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร

สินค้าประเภทไหนที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

 • สำหรับสินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นั้น ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
  • - เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สินค้าเสริมความงาม
   - อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยร้านอาหารนั้นต้องจดทะเบียน VAT
   - ยารักษาโรค อาหารเสริม
   - อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
   - เครื่องใช้ไฟฟ้า
   - บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา
   - ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)
   - ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
   - ค่าซ่อมรถ โดยต้องรับบริการและแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 14-31 ธันวาคม 2559
   - ฯลฯ
ซึ่งทั้งหมดต้องซื้อหรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น

สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ?
 • สินค้าที่นำมาลดหย่อนภาษีไม่ได้จะเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อยกเว้น เช่น
  • - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
   - ยาสูบ บุหรี่
   - น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
   - ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางในประเทศ-ต่างประเทศ
   - ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (เพราะเป็นการใช้ในเดือนพฤศจิกายน)
   - ค่ารักษาพยาบาล
   - ค่าทำศัลยกรรม
   - ทองคำแท่ง
   - ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
   - เนื้อหมู ไก่ ปลา
   - หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน
   - สินค้า Duty free (ยกเว้นซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty Free สามารถนำมาใช้ได้)
   - ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ
   - บัตรของขวัญ (Gift Voucher)
   - ทัวร์ไปต่างประเทศ
   - สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
สรุป
ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการช้อปช่วยชาติ คือผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว และกลุ่มที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือคนที่มีฐานภาษีสูง ๆ แต่ถ้าหากเราไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อของเพื่อลดหย่อนภาษีตามโครงการดังกล่าว ส่วนจะใช้ซื้อสินค้าอะไรหรือร้านค้าไหนได้บ้างนั้น ขอให้สอบถามว่า ร้านค้าได้จดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และออกใบกำกับภาษีให้ได้หรือไม่ เพื่อจะไม่ได้เสียสิทธิและเวลา ในการ "ช้อปช่วยชาติ 2559"
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:


Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest