ลูกค้าทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินหาย ต้องทำยังไงครับ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

User avatar
M029
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3934
Joined: 07/09/2015 10:03 am
Contact:

ลูกค้าทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินหาย ต้องทำยังไงครับ

Post by M029 »

พอดีให้ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จลูกค้าไปแล้ว แต่ลูกค้าทำหาย เราจะมีวิธีจัดการอย่างไรบ้างครับ
- ถ้าออกให้ใหม่ ต้องมีเอกสารให้ลูกค้ากรอกไหมครับ
ขอบคุณครับ
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: ลูกค้าทำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินหาย ต้องทำยังไงครับ

Post by Amp_Audit »

ให้ออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ หรือใบแทนใบลดหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น โดยดำเนินการดังนี้
1. ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ และให้บันทึกรายการดังนี้ลงในสำเนาหรือด้านหลังของสำเนาดังกล่าว
(1) ใบแทนออกให้ครั้งที่
(2) วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
(3) คำอธิบายย่อ ๆ ถึงสาเหตุที่ออกใบแทน
(4) ลงลายมือชื่อของผู้ออกใบแทน
2. ให้ผู้ที่ออกใบแทนดังกล่าวบันทึกรายการตาม (1) - (4) ไว้ด้านหลังสำเนาใบกำกับภาษี สำเนาใบเพิ่มหนี้ หรือสำเนาใบลดหนี้ด้วย
3. ให้ผู้ที่ออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเพิ่มหนี้ ใบแทนใบลดหนี้ บันทึกรายการการออกใบแทน ในรายงานภาษีขายในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่/เล่มที่ วันที่ของใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่ได้มีการออกใบแทน
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests