สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by AePongsak » 21/05/2018 4:37 pm


มีข้อสงสัยบางกรณีอย่าง สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรม ตามที่ประกันสังคมแจ้งว่าสามารถ ใช้สิทธิได้ปีละครั้ง


Image
"กรณีทันตกรรม เข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม (ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้จาก สำนักงานประกันสังคม ) สามารถรับค่าบริการทางการแพทย์ได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 900 บาทต่อปี"
เลยมีข้อสงสัยว่าหากใช้สิทธิตรงนี้ไปแล้วจะสามารถใช้งานครั้งต่อไปหรือปีถัดไปได้เมื่อไร อยากทราบว่าประมาณเดือนไหน หรือมีวิธีตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้หรือไหม

ขอบคุณครับ
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 22553
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by thatsawan » 21/05/2018 5:42 pm

หมายเหตุ: กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ สปส.ที่รับผิดชอบหรือโทรสายด่วนประกันสังคม 1506

thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 22553
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by thatsawan » 21/05/2018 6:11 pm

คำตอบดูจาก วันเริ่มสิทธิ เเละมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้

ช่องทางที่ 1 โหลดแอพ SSO Connect จะทำให้รู้ว่าสิทธิที่จะได้เราใช้ไปเท่าไหร่เเล้ว
อ้างอิงภาพ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_756033
อ้างอิงภาพ https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_756033
ช่องทางที่ 2 SSO E-SERVICE สำหรับดูข้อมูลต่างๆ
Image
Image
ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ

อ้างอิง https://www.sso.go.th

AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by AePongsak » 21/05/2018 6:14 pm

ขอบคุณครับ
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

Lamduan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 112
Joined: 23/07/2018 10:15 am

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by Lamduan » 24/07/2018 6:03 pm

กรณีตัวอย่างการใช้สิทธิ์ประกันสังคม
สมมุติว่า ถอนฟัน 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน ราคา 500 บาท เราก็สำรองจ่ายเงินตนเองไปก่อน 500 บาท แล้วนำหลักฐานใบเสร็จรับเงิน , แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2 -16) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ไปเบิกเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้ 500 บาท นับเป็นการใช้สิทธิ์ 1ครั้ง

ต่อมาต้องการอุดฟันอีก 1 ซี่ จากคลินิกทันตกรรมเอกชน สมมุติราคา 600 บาท ก็สำรองจ่ายก่อนแล้วนำหลักฐานมาเบิกเงินคืนได้ 400 บาท เป็นการใช้สิทธิ์ครั้งที่ 2

เบิกเงินคืนรวมแล้วได้ 900 บาทต่อปี ตามสิทธิ์ประกันสังคมค่ะ

เอกสารประกอบการยืนขอรับเงินคืน
1.ใบเสร็จรับเงิน ออกให้โดยสถานพยาบาลที่ไปรับบริการทันตกรรม หากได้รับเป็นใบแจ้งหนี้มาก่อน ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลบางแห่ง กรณี ลูกจ้างในสถานพยาบาลนั้นมีสวัสดิการในการผ่อนจ่ายค่าทำฟัน จะต้องรอให้ได้ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (โดยจะต้องมีรายละเอียดระบุชัดเจนว่าได้ทำอะไรมา เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน เป็นต้น) มาแนบกับใบแจ้งหนี้นั้นๆ
2.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขบัญชี (ที่จะรับเงินคืน) บางสถานประกอบการจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ไปยื่นเอกสารให้ ก็สามารถรับเงินสดมาได้เลย โดยจะต้องให้บัตรประชาชนตัวจริงไปกับผู้ที่เรามอบอำนาจไปให้เบิกเงินแทนด้วย
3.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16) สามารถขอรับได้จากสำนักงานประกันสังคม หรือ ที่ทำงาน หรือ Download แต่ส่วนใหญ่ทางคลินิกทันตกรรมจะมีแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม เตรียมไว้ให้ผู้มารับบริการทันตกรรมแล้วค่ะ เพราะทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาต้องกรอกข้อมูลใบรับรองแพทย์ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ท. xxxxx) และแสดงรายละเอียดของซี่ฟันและระบุประเภทการรับการรักษา ตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมนี้อยู่แล้ว

ตัวอย่าง สปส.2-16 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
ส่วนด้านหน้า
สปส.2-16.jpg
สปส.2-16.jpg (122.34 KiB) Viewed 1511 times
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมจะแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ประกันตน
สปส.1.jpg
สปส.1.jpg (54.52 KiB) Viewed 1511 times
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเลขที่บัญชีของสถานประกอบการ (ที่ทำงาน) ที่ขึ้นทะเบียนกับสนง.ประกันสังคม ผู้ประกันตนต้องสอบถามจากที่ทำงาน
สปส.2.jpg
สปส.2.jpg (111.13 KiB) Viewed 1511 times
ส่วนที่ 3 ใบรับรองแพทย์ ทันตแพทย์ผู้ให้บริการทางทัตกรรม ต้องระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน
สปส.3.jpg
สปส.3.jpg (66.68 KiB) Viewed 1511 times
เมื่อได้ใบเสร็จรับเงิน แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม จากคลินิกทันตกรรมแล้ว คนไข้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เบิก ก็ต้องกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ประกันตนให้เรียบร้อยนะคะ โดยในส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ หรือที่ทำงานของผู้ประกันตนด้วย ถ้าไม่ทราบ จำเป็นต้องกลับไปถามข้อมูลจากที่ทำงานให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงนำหลักฐานทั้งหมด ไปเบิกเงินคืนด้วยตนเองจากสำนักงานประกันสังคม หรือมอบอำนาจให้ที่ทำงานดำเนินการตั้งเบิกจากสำนักงานประกันสังคมให้แทนก็ได้เงินคืนเหมือนกัน

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ.jpg
หนังสือมอบอำนาจ.jpg (156.18 KiB) Viewed 1511 times
Download สปส.2-16 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
69bf4bc59fa48ecedb101069e2a94146.pdf
(1.26 MiB) Downloaded 42 times

AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by AePongsak » 24/07/2018 6:58 pm

อยากทราบว่า สมมุติผมใช้สิทธิ์ 15 ต.ค. 61 แล้วจะใช้สิทธิ์ทันตกรรมได้อีกครั้ง 15 ต.ค. 62 เลยใช่ไหมครับ
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

Lamduan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 112
Joined: 23/07/2018 10:15 am

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by Lamduan » 25/07/2018 11:01 am

ไม่ใช่ค่ะ
จากกรณีที่คุณไปใช้สิทธิ์วันที่ 15 ต.ค.61
สมมุติ นาย A ไปทำฟันวันที่ 15 ต.ค.61 ค่าทำฟัน 600 บาท นาย A ไปทำเรื่องยื่นเบิกค่าทำฟันวันที่ 16 ต.ค.61 นาย A ก็จะได้รับเงิน 600 บาทตามที่จ่ายจริง เปรียบเสมือนว่าในปี 61 นาย A ยังเหลือเงินที่จะเบิกได้อีก 300 บาท แล้วถ้านาย A ไปทำฟันอีกวันที่ 15 ธ.ค.61 ค่าทำฟัน 600 บาท นาย A ไปทำเรื่องยื่นเบิกค่าทำฟันวันที่ 20 ธ.ค.61 นาย A ก็จะได้รับเงินแค่ 300 บาท

เพราะเนื่องจาก
วันที่ 16 ต.ค.61 นาย A ได้ทำเรื่องยื่นเบิกเงินไปแล้ว 600 บาท (ได้ตามที่จ่ายจ่ายจริง)
วันที่ 20 ธ.ค.61 นาย A ก็ไปทำเรื่องยื่นเบิกเงินอีก แต่เงินที่ได้รับจะได้รับแค่ 300 บาท (ได้รับเฉพาะส่วนที่เหลือจากวงเงิน 900 บาทของปีนั้น)

ส่วนในปีต่อไปก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ทั้งปีตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.62-31 ธ.ค.62 โดยก็จะสามารถเบิกเงินได้ในวงเงิน 900 บาทต่อปีอีกค่ะ

สรุปคือ การไปใช้สิทธิ์บริการทางทันตกรรม เราจะไปกี่ครั้งต่อปีก้ได้ แต่เราสามารถเบิกเงินได้ในวงเงิน 900 บาทปีต่อปีเพียงเท่านั้น ไม่สามารถยกยอดหรือทบไปในปีถัดไปได้ค่ะ ส่วนเรื่องการยื่นเรื่องการเบิกค่าบริการทางทันตกรรมมีเวลาในการยื่นเรื่องขอเบิกได้ 2 ปีค่ะ นับตั้งแต่วันที่เข้าใช้บริการ โดยจะยึดวันที่ตามเอกสารใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลัก

ปล.แนะนำให้ทำเรื่องเบิกภายในปีต่อปีจะดีที่สุด เพื่อป้องกันการลืมและการเสียสิทธิ์ค่ะ!!!

AePongsak
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4995
Joined: 17/09/2016 10:09 am

Re: สอบถามสิทธิประกันสังคม บริการทางการแพทย์

Post by AePongsak » 25/07/2018 11:32 am

ขอบคุณครับ เข้าใจแล้ว
Image
ξν℮ry story has an end but in life every end is a neω ßeginning.

Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 27 guests