กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Post by EyePornnipa »

หากเราออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าผิด ผิดในที่นี้ คือ ออกเลขที่ใบกำกับภาษีผิด

วิธีแก้ไข
1.เราควรขอคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมจากลูกค้า และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ส่งไปให้ลูกค้าใหม่
โดยใบกำกับภาษีฉบับเดิมจะต้องประทับตรา"ยกเลิก" แนบสำเนาฉบับใหม่เก็บเข้าแฟ้มเป็นหลักฐาน

2.หรือออกใบลดหนี้ใบกำกับภาษีฉบับเดิม (ไม่ต้องขอคืนจากลูกค้า) และออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ส่งไปให้ลูกค้าใหม่

อยากทราบว่า 2 กรณีนี้ เป็นวิธีที่ถูกต้องไหม และควรเลือกใช้วธีไหน
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27141
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Post by mindphp »

ในทางปฏิบัติ
ถ้าลูกค้ายังไม่ได้นำไปใช้ ยื่นภาษี (ยังอยู่ในรอบเดือน) สามารถ คุยกับลูกค้า เพื่อขอคืน หรือ ทำลายทิ้ง และ ออกใหม่ให้ได้เลย แต่ต้องแจ้งและเอาใบที่ออกให้ไปใช้กันทั้งสองฝ่าย เพื่อลดความยุ่งยากของทั้งสองฝ่าย
ถ้าลูกค้าใช้งานแล้ว ก็ทำใบลด ระบุเหตุผล แล้วออกใบที่ถูกต้องให้ลูกค้า เหมือนข้อ 2
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Re: กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Post by EyePornnipa »

ขอบคุณมากค่ะ
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: กรณีออกใบกำกับภาษีผิด ควรดำเนินการยังไงค่ะ

Post by Amp_Audit »

ตามหลักแล้วหากใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง โดย
1. เรียกคืนใบกำกับภาษีเดิม ประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่าแล้วเก็บไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
2. จัดทำใบกำกับภาษีใหม่ (เลขที่ใหม่) แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับใบกำกับภาษีเดิม
3. หมายเหตุในใบกำกับภาษีใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่…." และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย
4. ลูกค้าต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิม ติดเรื่องไว้ และส่งมอบใบกำกับภาษีฉบับเดิมคืนให้ผู้ออกใบกำกับภาษีนำไปรวมกับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน
5. ผู้ที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ หมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายประจำเดือนที่ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนด้วย

สรุป
หากลูกค้ายังไม่ได้นำไปใช้ ขอกลับมาแก้ไขแล้วส่งให้ลูกค้าใหม่ได้ตามด้านบนเพื่อไม่ต้องทำขั้นตอนตามหลักการหลาย Step
แต่ต้องลงวันที่เดิมเสมอ ไม่ว่าจะยกเลิกโดยนำกลับมาแก้หรือยกเลิกใบเก่า ออกใบใหม่ (แต่เลขที่รันจะเปลี่ยนไป)
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests