การค้นหาลูกค้าที่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ของบริษัทในระบบ ERP


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

nnamfon.26
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 331
Joined: 21/10/2019 10:16 am

การค้นหาลูกค้าที่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ของบริษัทในระบบ ERP

Post by nnamfon.26 » 29/10/2019 6:19 pm

วิธีค้นหาลูกค้าที่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ของบริษัทในระบบ ERP
1.ไปที่ accounting > customer invoice > ไปที่ search
1.png
2. กด unpaid จะเห็นรายการบริษัทที่ยังไม่จ่ายชำระเงิน ซึ่งสามารถสังเกตได้ที่ status แสดงเป็น Open
การค้นหาลูกค้าที่ยังไม่จ่ายชำระหนี้ของบริษัทในระบบ ERP 2.png
2.png (23.09 KiB) Viewed 130 times
3.png
เท่านี้โปรแกรมก็จะแสดงให้เห็นบริษัทที่ยังไม่จ่ายชำระเงินให้กับบริษัท

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest