ความหมายของ status ที่แสดงในระบบ ERP

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

nnamfon.26
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 699
Joined: 21/10/2019 10:16 am

ความหมายของ status ที่แสดงในระบบ ERP

Post by nnamfon.26 »

ความหมายของ status ที่แสดงในโปรแกรมOpenERP
status ในที่นี้เป็นการแสดงถึงสถานะของใบเอกสารแต่ละฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อยู่ไม่กี่คำ คือ?
1.Draft คือ สถานะของเอกสารที่ถูกบันทึกข้อมูลไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ validate จากบัญชีหรือผู้ตรวจสอบ ที่เป็น Draft เนื่องจากเอกสารยังไม่ถึงกำหนดการชำระเงินของลูกค้าหรือการชำระหนี้ของบริษัท จะสังเกตเห็นว่าช่อง NumberและRef.จะไม่แสดงผล เพราะไม่ได้ถูกตรวจสอบ ยืนยันจากบัญชีอีกรอบ
31.png
2.Open คือ สถานะของเอกสารที่ถูกบันทึกข้อมูลและได้รับการกด validate จากบัญชีหรือผู้ตรวจสอบแล้ว เพียงรอการรับชำระเงินของลูกค้าหรือการชำระหนี้ของบริษัท ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อบัญชีได้ยืนยันแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลในช่อง NumberและRef.
34.png
3.Paid คือ สถานะของเอกสารที่ถูกบันทึก Receipt ได้รับเงินจากลูกค้า และ Payment การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ เรียบร้อยแล้ว สถานะของเอกสารก็จะเปลี่ยนไปจาก Open เป็น Paid
33.png
4.Posted คือ สถานะของเอกสารที่แสดงใน customer payment , supplier payment ซึ่งจะแสดงเมื่อเอกสารได้รับการกดยืนยันการรับเงินจากลูกค้าและจ่ายเงินจากเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะ Paid
35.png
35.png (44.66 KiB) Viewed 597 times
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests