การสร้างปีภาษีสำหรับการบัญทึกบัญชี ในระบบ ERP / OpenERP

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

nnamfon.26
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 699
Joined: 21/10/2019 10:16 am

การสร้างปีภาษีสำหรับการบัญทึกบัญชี ในระบบ ERP / OpenERP

Post by nnamfon.26 »

Fiscal Years - ปีภาษีสำหรับการบัญทึกบัญชี
เป็นการตั้้งปีภาษีในระบบ ERP ซึ่งจะแสดงผลในเอกสาร Accounting
ขั้นตอนการสร้างปีภาษีใหม่นั้น สามารถทำได้ดังนี้
1.เข้าระบบ > Accounting > Configuration > Periods > Fiscal Years > Create
1.png
2.png
2.png (38.12 KiB) Viewed 606 times
3.png
2.กรอกข้อมูลที่ระบบแสดงออกมา
4.png
Fiscal Year : Fiscal Year X ปีนั้นๆ
Code : โค้ดในแต่ละปี FYXXXX
Start Date : วันที่เริ่มนับปีภาษ๊ ปกติก็ใส่ 01/01/25XX
End Date : วันสดท้ายของการปีภาษี ก็ใส่ 31/12/25XX
รายละเอียดวันที่ Period Name,Code,Start of Period,End of Period,Opening/Closing Period จะต้องระบุทุกช่อง
Create Monthly Periods : การสร้างปีภาษีเป็นรายเดือน 12 เดือน
Create 3 Months Periods : การสร้างปีภาษีเป็นราย 3 เดือน เมื่อกดเข้าไประบบจะแสดงข้อมูลมาให้เรียบร้อยโดยไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมอีก

3.กด Save ข้อมูล จะแสดงเห็นว่าระบบได้ทำการ กาถูกที่ Opening/Closing Period ใน Opening Period 2020 บรรทัดแรกปีเดียว เนื่องจากหมายถึงการบันทึกยอดเงินคงเหลือจาก งวด 2019 ไดู้กปิดแล้วมาใส่ไว้ในส่วนนี้ นั่นคือสามารถรู้วันที่่เปิดบัญชีได้ ว่าวันนั้นได้ทำการเปิดบัญชี
8.png
ตัวอย่าง ปีภาษีรายเดือน 12 เดือน
6.png
ตัวอย่าง ปีภาษีราย 3 เดือน
7.png
เมื่อดูข้อมูลจะสังเกตเห็นว่า status ทั้งหมดที่เปิด คือ Open หากในPeriodใด ทำการปิดบัญชีแล้วจะขึ้น Close และไม่สามารถแก้ไขได้อีก

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests