เงินประกันผลงาน (Retention) คืออะไร

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

Jiratchaya
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 280
Joined: 11/01/2021 10:05 am

เงินประกันผลงาน (Retention) คืออะไร

Post by Jiratchaya »

รูปประกอบ1
รูปประกอบ1
24-01-2021 19-50-07.png (345.7 KiB) Viewed 92 times
ในการซื้อสินค้าหรือการว่าจ้าง ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง จะต้องมีการทำเอกสารสัญญาซื้อขายต่างๆ ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำตั้งแต่การสร้างใบขอซื้อ >ออกใบเสนอราคา >สร้างใบสั่งซื้อ>ออกใบแจ้งเรียกเก็บ รวมถึงการบันทึกการจ่ายเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำธุรการที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากกรณีที่มีการซื้อ-ขายกัน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันหรือสัญญาเก็บไว้หากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ในการออกเอกสาร Invoice เพื่อเรียกเก็บกับผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะมีรายการต่างๆดังนี้คือค่าเงินมัดจำ(หากมีการเรียกเก็บ) ค่าการทำรายการแต่ละงวด และเงินประกันผลงาน (Retention)

เงินประกันผลงาน (Retention) คืออะไร ?
เงินประกันผลงาน (Retention) คือ เงินที่ผู้ว่าจ้างหักออกจากค่าจ้าง หรือค่างวด ที่ผู้ว่าจ้างจ่าย เพื่อเป็นการประกันผลงาน โดยหากมีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถนำเงินที่หักไว้ดังกล่าวมาปรับปรุง แก้ไข เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งการหักเงินประกันผลงานจะหักเป็นร้อยละของมูลค่าในแต่ละงวดการจ่ายเงิน เช่น ร้อยละ 5 หรือ ร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายในแต่ละงวด หรือมูลค่าตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ตัวอย่าง การทำใบแจ้งเรียกเก็บกับผู้ว่าจ้าง กรณีที่มีการหักเงินประกันผลงาน ตามเงื่อนไขต่างๆ
เช่น
a. เงื่อนไข 90% After Delivery, 10% Retention (ค่าประกันผลงาน10% และค่างวด 90%)

b. เงื่อนไข 10% Adv., 70% After Delivery, 20% Retention (ค่าเงินมัดจำ10% ,ค่าประกันผลงาน20% และค่างวด 70%)

การบันทึกบัญชี กรณีที่มีการหักเงินประกันผลงาน
การบันทึกบัญชี
การบันทึกบัญชี
24-01-2021 20-33-57.png (24.18 KiB) Viewed 92 times
ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงานหรือจ่ายให้ผู้รับจ้างหลังจากครบสัญญาจ้างหรือตามที่กำหนดไว้ตอนทำสัญญา หากผู้ว่าจ้างไม่จ่ายคืนตามที่กำหนด ผู้รับจ้างสามารถดำเนินคดีตามกฏหมายได้
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests