การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13130
Joined: 18/04/2012 9:39 am

การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by tsukasaz »

การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

ใน Highcharts สามารถกำหนดรูปแบบ (Type) ได้หลายรูปแบบครับ
มาดูการสร้างในแต่ละแบบครับ

1. แบบ Line

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'line' //----------------- กำหนด Type เป็น line
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
ex_line.JPG
ex_line.JPG (23.93 KiB) Viewed 1203 times
2. แบบ Spline
Spline ตรงการแสดงเส้นจะมีโค้งเว้า แตกต่างจาก Line ที่เป็นเส้นลากตรง

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'spline' //----------------- กำหนด Type เป็น spline
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
ex_spline.JPG
ex_spline.JPG (23.53 KiB) Viewed 1203 times
3. แบบ Scatter

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'scatter' //----------------- กำหนด Type เป็น scatter
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
Attachments
ex_scatter.JPG
ex_scatter.JPG (23.26 KiB) Viewed 1203 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13130
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by tsukasaz »

4. แบบ Area

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'area' //----------------- กำหนด Type เป็น area
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
ex_area.JPG
ex_area.JPG (22.64 KiB) Viewed 1202 times
5. แบบ Areaspline

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'areaspline' //----------------- กำหนด Type เป็น areaspline
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
ex_areaspline.JPG
ex_areaspline.JPG (22.26 KiB) Viewed 1202 times
6. แบบ Bar

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'bar' //----------------- กำหนด Type เป็น bar
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
Attachments
ex_bar.JPG
ex_bar.JPG (28.65 KiB) Viewed 1202 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13130
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by tsukasaz »

6. แบบ Column

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'column' //----------------- กำหนด Type เป็น column
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },
      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
ex_column.JPG
ex_column.JPG (25.96 KiB) Viewed 1201 times
7. แบบ Pie
ในรูปแบบ Pie จะไม่เหมือนกับแบบอื่น ไม่มีการกำหนดแกน x แกน y
และรูปแบบของ data ใน series ก็เปลี่ียนไป ตามโค้ดตัวอย่าง

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'pie' //----------------- กำหนด Type เป็น pie
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      series: [{
        name: 'Fruit units',
        data: [['John',3], ['Jane',4], ['Jim',10]]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
การแสดงผล
ex_pie.JPG
ex_pie.JPG (14.94 KiB) Viewed 1201 times
การทำ Stacked Charts
สามารถใช้กับรูปแบบของ Charts ด้านบนได้บางรูปแบบ โดยเพิ่มโค้ดเข้าไป

Code: Select all

plotOptions: {
   column: {
     stacking: 'normal'
   }
}
โค้ดเต็ม สมมุติว่าเป็นรูปแบบ Column

Code: Select all

<script>
  var chart;
  jQuery(document).ready(function() {
    chart = new Highcharts.Chart({
      chart: {
        renderTo: 'container',
        type: 'column'
      },
      title: {
        text: 'Average fruit consumption during one week'
      },
      xAxis: {
        categories: [
          'Monday',
          'Tuesday',
          'Wednesday',
          'Thursday',
          'Friday',
          'Saturday',
          'Sunday'
        ]
      },
      yAxis: {
        title: {
          text: 'Fruit units'
        }
      },

      // ส่วนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อบอกว่าเป็น Stacked Charts
      plotOptions: {
        column: {
          stacking: 'normal'
        }
      },

      series: [{
        name: 'John',
        data: [3, 4, 3, 5, 4, 10, 12]
      }, {
        name: 'Jane',
        data: [1, 3, 4, 3, 3, 5, 4]
      }]
    });
  });
</script>
<div id="container"></div>
ex_stack.JPG
ex_stack.JPG (25.12 KiB) Viewed 1201 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27211
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by mindphp »

อย่าลืมเรียก jquery เข้ามาใช้งานก่อน

Code: Select all

<script src="http://apps.bdimg.com/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js"></script>
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27211
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by mindphp »

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mindphp.com/developer/36-jq ... harts.html
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
kkk_k

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by kkk_k »

ขอสอบถามหน่อยค่ะ
คือหนูจะสร้างกราฟ แล้วให้แกน x เอาค่ามาจาก reading_time ที่เก็บอยู่ใน database
แต่พอใส่แล้วค่ามันออกมาเป็นตัวเลข id ไม่ใช่วันที่และเวลา โค้ดออกมาไม่ error แต่ไม่แสดงสิ่งที่ต้องการ หนูต้องแก้ไขยังไงคะ
kkk_k
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 23/09/2019 2:12 pm

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by kkk_k »

ขอสอบถามหน่อยค่ะ
คือหนูจะสร้างกราฟ แล้วให้แกน x เอาค่ามาจาก reading_time ที่เก็บอยู่ใน database
แต่พอใส่แล้วค่ามันออกมาเป็นตัวเลข id ไม่ใช่วันที่และเวลา โค้ดออกมาไม่ error แต่ไม่แสดงสิ่งที่ต้องการ หนูต้องแก้ไขยังไงคะ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27211
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: การสร้าง Charts ด้วย Highcharts ในรูปแบบต่างๆ

Post by mindphp »

แกน x เปลี่ยนค่าในตัวแปล
categories
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests