การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ด้วยคำสั่ง DS

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M004
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1323
Joined: 01/01/1970 7:00 am

การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ ด้วยคำสั่ง DS

Post by M004 »

เมื่อเราต้องการเขียน Extensions ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ สิ่งที่เราต้องเจอเป็นประจำก็คือ ถ้าต้อง run โปรแกรมใน Window Server เราอาจจะอ้างอิงตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังนี้

Code: Select all

JOOMLA_INSTALLATION\images\logo.png
JOOMLA_INSTALLATION\images
แต่ถ้าเราต้องอ้างอิงตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์บน Unix Server ต้องใช้เป็น

Code: Select all

JOOMLA_INSTALLATION/images/logo.png
JOOMLA_INSTALLATION/images
ดังนั้นเราต้องพัฒนา Extensions โดยเขียนคำสั่งที่ run ผ่านสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้านโครงสร้างอย่างนี้ เราต้องมีตัวช่วย สิ่งนั้นก็คือใช้ตัวแปร DS ที่ Joomla ประกาศไว้ให้ใช้ โดยไฟล์ index.php จะมีการประกาศตัวแปร ไว้ดังนี้

Code: Select all

define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR );
DIRECTORY_SEPARATOR ก็คือการอ้างอิงเครื่องหมาย “\” บน Window Server หรือเครื่องหมาย “/” บน Unix Server ดังนั้นเมื่อเราพัฒนา Extensions อาจจะเขียนคำสั่งดังต่อไปนี้

Code: Select all

JPATH_ROOT.DS.”images”.DS.”logo.png”
JPATH_ROOT.DS.”images”
จากชุดคำสั่งด้านบน ไม่ว่าเราจะ run โปรแกรมบนสภาพแวดล้อมของ Window Server หรือ Unix Server ก็เป็นอันรับรองได้ว่าการอ้างอิงตำแหน่งของไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น จะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลจาก

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests