วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla

Post by Parichat »

วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla มีวิธีการดังนี้
 • 1.สร้างฟังก์ชันที่ต้องการขึ้นมา ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ model ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  public function getTest() {
      $db = JFactory::getDbo();
      $query = $db->getQuery(true)
          ->select('*')
          ->from('#__place');
      $db->setQuery($query);
  
      $show = $db->loadAssocList();
      return $show;
    }
  2.ไปสร้างตัวแปรในไฟล์ view.html.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ view ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  $this->test= $this->get('Test');
  โดย $this->test ก็คือตัวแปรที่สามารถเอาไปใช้ในไฟล์ default.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ view ได้
  โดย get('Test') ก็คือการอ้างไปหาฟังก์ชันที่ชื่อว่า getTest ที่อยู่ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ model

  3.วิธีการนำไปใช้ในไฟล์ default.php โดยสามารถปริ้นค่าออกมาดูรูปแบบของข้อมูลได้จากตัวแปร ดังตัวอย่าง

  Code: Select all

  print_r($this->test);
  //หรือ echo ได้
  echo $this->test;
  โดยผลลัพธ์จะออกมาเป็น Array ดังรูป
  rr4.png
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests