วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla

Post by Parichat »

วิธีการเรียกใช้ function ที่อยู่ใน model ในส่วน view ใน Joomla มีวิธีการดังนี้
  • 1.สร้างฟังก์ชันที่ต้องการขึ้นมา ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ model ดังตัวอย่าง

    Code: Select all

    public function getTest() {
            $db = JFactory::getDbo();
            $query = $db->getQuery(true)
                    ->select('*')
                    ->from('#__place');
            $db->setQuery($query);
    
            $show = $db->loadAssocList();
            return $show;
        }
    2.ไปสร้างตัวแปรในไฟล์ view.html.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ view ดังตัวอย่าง

    Code: Select all

    $this->test= $this->get('Test');
    โดย $this->test ก็คือตัวแปรที่สามารถเอาไปใช้ในไฟล์ default.php ที่อยู่ในโฟลเดอร์ view ได้
    โดย get('Test') ก็คือการอ้างไปหาฟังก์ชันที่ชื่อว่า getTest ที่อยู่ในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ model

    3.วิธีการนำไปใช้ในไฟล์ default.php โดยสามารถปริ้นค่าออกมาดูรูปแบบของข้อมูลได้จากตัวแปร ดังตัวอย่าง

    Code: Select all

    print_r($this->test);
    //หรือ echo ได้
    echo $this->test;
    โดยผลลัพธ์จะออกมาเป็น Array ดังรูป
    rr4.png
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests