วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งคอมโพเน้นท์ในจูมล่า

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

adinan49
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 551
Joined: 01/11/2021 9:57 am

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งคอมโพเน้นท์ในจูมล่า

Post by adinan49 »

ใน Jooma มีคอมโพเนนต์ (Component) คอมโพเนนต์ (Component) เป็นโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนานั้นมีการสร้าง คอมโพเนนต์ต่างๆ ให้แก่ระบบ ซึ่งขั่นตอนในการสร้างคอมโพเนนต์ Component ใช้หลักการทำงานแบบ MVC ได้ model View และ Controller ซึ่งบทความนี้เราจะมาพูดถึง วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งใน Joomla
โลโก้ joomla
โลโก้ joomla
joomla.jpg (13.16 KiB) Viewed 583 times
Joomla
ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเขียน Code ด้วยภาษา HTML (เอ็ชทีเอ็มแอล), JavaScript (จาวาสคริปต์), PHP (พีเอ็ชพี), SQL (เอสคิวแอล) เพียงแต่เรียนรู้วิธีการติดตั้ง

Component
เป็นโปรแกรมเสริมขนาดใหญ่ที่เพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับโปรแกรมหลัก เช่น ระบบอัลบั้มรูป, ระบบเว็บบอร์ด เป็นต้น แต่ Component จะสามารถแสดงได้แค่ในส่วนของเนื้อหาเท่านั้น

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งคอมโพเน้นท์ในจูมล่า
เปิดโปรเจค Joomla ไปที่ >> administrator ไปที่ >> components
สร้างโฟเดอร์ component
สร้างโฟเดอร์ component
components.png (14.86 KiB) Viewed 583 times
สร้างโฟเดอร์ components ที่เราต้องการสร้างขึ้นมา แล้วในโฟเดอร์ components ของเราสร้างโฟเดอร์และไฟล์ต่อไปนี้
 • สร้างโฟเดอร์ controllers สำหรับการจัดการโฟเดอร์ models + views
 • สร้างโฟเดอร์ helpers สำหรับช่วยไดเรกทอร์ใน components
 • สร้างโฟเดอร์ installation สำหรับการติดตั้ง
 • สร้างโฟเดอร์ models สำหรับการจัดข้อมูล
 • สร้างโฟเดอร์ language สำหรับการภาษาต่าง เช่น ไทย อังกฤษ
 • สร้างโฟเดอร์ views สำหรับการแสดงผล
 • สร้างไฟล์ controller นามสกุล php
 • สวร้างไฟล์ global.php สำหรับตัวแปร joomal
 • สร้างไฟล์ test.php
 • สร้างไฟล์ test.xml นามสกุล xml
สร้างโฟเดอร์และไฟล์
สร้างโฟเดอร์และไฟล์
components1.png (13.67 KiB) Viewed 583 times
ที่สำคัญในโฟเดอร์ Component ของเราที่เป็นไฟล์นามสกุล xml ต้องมีการเขียนรายละเอียดต่างๆของโค้ด เพราะในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของ Component เราตอนติดตั้งนั้นเอง ซึ่งของผมโฟเดอร์ Component มีไฟล์ไฟล์นามสกุล xml คือ test.xml ได้มีการเขียนโค้ดใน test.xml ต่อไปนี้

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<extension type="component" version="3.1" method="upgrade">
	<name>com_test</name>
	<author>Joomla! Project Test</author>
	<creationDate>January 2022</creationDate>
	<copyright>(C) 2005 - 2020 Open Source Matters. All rights reserved.</copyright>
	<license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</license>
	<authorEmail>[email protected]</authorEmail>
	<authorUrl>www.joomla.org</authorUrl>
	<version>1.0.0</version>
	<description>COM_TEST_XML_DESCRIPTION</description>

	<administration>
	<menu>COM_TEST</menu>
		<files folder="admin">
			<filename>controller.php</filename>
			<filename>test.php</filename>
			<filename>global.php</filename>
			<folder>controllers</folder>
			<folder>controllers</folder>
			<folder>language</folder>
			<folder>helpers</folder>
			<folder>models</folder>
			<folder>views</folder>
		</files>
	</administration>
</extension>
เมื่อมีการเขียนโค้ดเรียบร้อยแล้วเราเข้าไปใน joomla ส่วน admin
1.กด Extensions
2.กด manage
3.กด discover
เข้าสู่ admin Joomla
เข้าสู่ admin Joomla
components2.png (21.44 KiB) Viewed 583 times
ทำการค้นหา components ที่เราสร้าง Joomla โดยในรายการค้นหา components จะมีรายละเอียดที่เราเขียนในไฟล์นาม สกุล xml นั้นเอง
1.กด Extensions
2.เลือก components ที่เราสร้าง
3.กด ติดตั้ง
ทำการค้นหา components ที่เราสร้าง
ทำการค้นหา components ที่เราสร้าง
install joomla.png (62.18 KiB) Viewed 583 times
เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อย ก็จะแสดงในส่วนเมนู components ก็จะแสดงคอมโพเน้นท์ (component) ของเรานั้นเอง
แสดงคอมโพเน้นท์
แสดงคอมโพเน้นท์
components3.png (86.04 KiB) Viewed 583 times
Joomla เว็บไซต์สำเร็จรูป หรือระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System) เราสามารถสร้างส่วนเสริมอย่างคอมโพเน้นท์ (component) โมดูล (Module) และปลั๊กอิน (Plugin) ได้ ซึ่งบทความนี้เราได้อธิบายวิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งคอมโพเน้นท์ในจูมล่า เราได้มีสร้างคอมโพเน้นท์ (component) ขึ้นมาแล้วเพื่อให้เคอมโพเน้นท์ (component) สามารการทำงานได้เราต้องมีการติดตั้งใน Joomla เมื่อเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถใช้งานคอมโพเน้นท์ (component)ที่เราสร้างได้นั้นเอง

อ้างอิง
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2620-joomla-cms.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/34-joomla/4182-what-is-joomla-extension.html
https://docs.joomla.org/J3.x:Developing_an_MVC_Component/Developing_a_Basic_Component
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest