วิธีการสร้างตัวกรองหรือ filter ในฟิลด์ให้เป็นตัวเลข

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

adinan49
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 551
Joined: 01/11/2021 9:57 am

วิธีการสร้างตัวกรองหรือ filter ในฟิลด์ให้เป็นตัวเลข

Post by adinan49 »

ในการสร้างส่วนเสริมของ Joomla นั้น บางครั้งเราต้องสร้างส่วนเสริมของ Joomla ที่สามารถกรอกข้อมูลในฟอร์มให้เป็นประเภทตัวเลขอย่างเดี่ยวไม่ต้องการให้เป็นข้อมูลประเภทอื่น ซึ่งเบทความนี้เราจะมาอธิบาย วิธีการสร้าง filter ให้เป็นตัวเลขกัน

Joomla
Joomla (จูมล่า) คือ CMS (ซีเอ็มเอส) CMS นั้นเป็นอักษรย่อของ คำว่า "Content Management System" (คอนเท้น เมเนจเม้น ซิสเต้ม)หมายถึง ระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า สิ่งที่เราจะต้องดูแลก็คือเนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น การเพิ่มบทความ การเพิ่มรูปภาพ หรือการปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง ๆ ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเขียน Code ด้วยภาษา HTML (เอ็ชทีเอ็มแอล), JavaScript (จาวาสคริปต์), PHP (พีเอ็ชพี), SQL (เอสคิวแอล) เพียงแต่เรียนรู้วิธีการติดตั้ง การใช้งาน และ การปรับแต่ง CMS เท่านั้นเอง สำหรับ Code (โค้ด) ต่างๆ ที่นำมาสร้าง และ ออกแบบเว็บไซต์ จะทำโดยทีมงานของผู้พัฒนาจูมล่าของแต่ละทีม ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาในการสร้างเว็บไซต์

Joomla ExtensionExtension(เอ็กเทนชัน)
คือ โปรแกรมเสริมที่เพิ่มความสามารถในการทำงานของโปรแกรมหลักให้ใช้งานได้มากขึ้น ทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพียงแค่ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมที่ต้องการ และนำไปติดตั้งผ่านระบบบริหารจัดการของ Joomla(จูมล่า) CMS(ซีเอ็มเอส) ก็สามารถใช้งานได้ทันที แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Component(คอมโพเนนท์), Module(โมดูล) และ Plug-in(ปลั๊กอิน) 3 ประเภทนี้เรามาพูดถึงการสร้างตัวกรอง หรือ filterในฟิลด์ให้เป็นตัวเลข

วิธีการสร้าง filter ให้เป็นตัวเลข
filter เป็นการกรองข้อมูล เพื่อข้อมูลที่เราต้องการในการการส้รางส่วนเสริม Component(คอมโพเนนท์), Module(โมดูล) และ Plug-in(ปลั๊กอิน) 3 ประเภทนี้ สามารถสร้างตัวกรองหรือ filter ในฟิลด์ให้เป็นตัวเลขได้

ทำการสร้างไฟล์นามสกุล xml ของส่วนเสริมของ Joomla ขึ้นมา
  • สร้างรายละเอียดที่เราต้องการได้ เช่น แท็ก form แท็ก description เป็นต้น

Code: Select all

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form>
 	.....
</form>
ทำการส้รางฟิลด์ในฟอร์มต่อไปนี้
  • name เป็นชื่อฟิลด์ตั้งเป็น test
  • type เป็นประภทของข้อมูลตั้งเป็น text
  • default เป็นค่าเริ่มต้นเป็น 0
  • label เป็นป้ายของฟิวล์ตั้งเป็น Enter some text
  • description เป็นคำอธิบาย It's test
  • filter เป็นตวกรองของฟิลด์นั้นเอง integer คือตัวเลข

Code: Select all

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<form>
 	<field name="test" type="text" default="0" label="Enter some text" description="It's  test" filter="integer" />
 </form>
เมื่อเราลองไปทดสอบป้อนข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความ
1. เขียนว่า ข้อมูล
2. กด บันทึก
ป้อนข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความ
ป้อนข้อมูลที่เป็นประเภทข้อความ
fillter.png (30.96 KiB) Viewed 467 times
เมื่อเรากดบันทึกแล้วก็จะแสดงเป็นตัวเลข เพราะเราสร้าง filter เป็นตัวเลข ซึ่ง 0 เป็นค่าเริ่มต้นที่เราตั้งค่านั้นเอง
ข้อมูลเป็นตัวเลข
ข้อมูลเป็นตัวเลข
filter2.jpg (16.52 KiB) Viewed 467 times
ส่วนเสริม Component(คอมโพเนนท์), Module(โมดูล) และ Plug-in(ปลั๊กอิน) สามารถสร้างตัวกรองหรือ filter ในฟิลด์ให้เป็นตัวเลขได้ โดยเราสามารถเพิ่ม ตัวกรองหรือ filter ในฟิลด์ให้เป็น integer เมื่อเราบันทึกก็จะเป็นตัวเลขนั้นเอง


อ้างอิง
https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2620-joomla-cms.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/34-joomla/4182-what-is-joomla-extension.html
https://www.thailibrary.in.th/2021/05/05/filter-search-joomla/
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/34-joomla/4182-what-is-joomla-extension.html
https://joomla.stackexchange.com/questions/5764/what-are-possible-filters-in-joomla-form-fields

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests