ทำความรู้จักกับภาษา python (9) : ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

dawthana
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 604
Joined: 07/12/2016 10:55 am

ทำความรู้จักกับภาษา python (9) : ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

Post by dawthana »

ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)
การแปลงชนิดข้อมูล ถึง python จะเป็นภาษาที่กำหนดชนิดของข้อมูลเองตอนสร้างตัวแปร แต่บางครั้งเราอาจต้องแปลงชนิดของตัวแปรเพื่อนำไปใช้ต่อ python จึงมีฟังก์ชันสำหรับการแสดงชนิดของข้อมูลหรือที่เรียกว่า Build-in Function (บิ้วด์อินฟังก์ชัน) คือมีให้เราสามารถเรียกใช้ได้เลย

ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูล
int (x [,base]) แปลง object x ให้เป็น integer
long (x [,base]) แปลง object x ให้เป็น long
float (X) แปลง object x ให้เป็น float
complex (real [,imag]) ทำให้เป็นตัวเลข complex
str (x) แปลง object x ให้เป็น string
repr (x) แปลง object x ให้เป็น expression string
eval (str) หาค่า string เป็น object
set (seq) แปลง sequence ให้เป็น set
frozenset(seq) แปลง sequence ให้เป็น frozenset
chr (x) แปลง integer ให้เป็น character
unichr (x) แปลง integer ให้เป็น Unicode character
ord (x) แปลง character (ตัวเดียว) ให้เป็น integer
hex (x) แปลง integer ให้เป็น hexadecimal string
oct (x) แปลง integer ให้เป็น octal string
ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน Bulit-in ในการแปลงชนิดข้อมูล
f2.png
f2.png (147.17 KiB) Viewed 4890 times
ฟังก์ชันBulid-in List
cmp (list1 , list2) คือการเปรียบเทียบค่า element (อิเลเม็นต์) ของทั้ง 2 list
len (list) คือจำนวน element ทั้งหมดใน list
max (list) คือ element ที่มีค่ามากที่สุด
min (list) คือ element ที่มีค่าน้อยที่สุด
list (seq) คือการแปลง sequence (Tuple) ให้เป็น list

ฟังก์ชันBulid-in List Methonds
list.append(obj) คือการเพิ่มค่า object ให้กับ list
list.count(obj) คือนับจำนวนที่มีค่าเดียวกับ object ใน list
list.extend(obj) เพิ่มค่าของ sequence ลงใน list
list.index(obj) หาค่า index ของ object ใน list
list.insert(index , obj) เพิ่ม object ใน list ที่ตำแหน่ง index
list.pop(obj-1) แสดงค่า object ในตำแหน่งที่นับจากท้าย
list.remove(obj) ลบค่า object ใน list

ฟังก์ชัน Bulid-in Tuple
cmp.(turple1 , turple2) เปรียบเทียบค่า element ของทั้ง 2 Tuple
len.(tuple) จำนวน element ทั้งหมดใน Tuple
max(tuple) element ที่มีค่ามากที่สุด
min(tuple) element ที่มีค่าน้อยที่สุด
tuple(seq) แปลง sequence (List) ให้เป็น Tuple

ฟังก์ชันBulid-in Dictionary
cmp(dict1 , dict2) เปรียบเทียบค่า elememt ของทั้ง 2 dict
len(dict) จำนวน element ทั้งหมดใน dict
srt(dict) แสดง dict ออกมาเป็น string

ฟังก์ชันBulid-in Dictionary Methons
dict.clear() ลบค่า element ใน dict ทั้งหมด
dict.copy() copy dict
dict.fromkeys(seq) นำ key จาก sequence มาใส่ dict
dict.get(key) แสดงผลของ key นั้นใน dict
dict.has_key(key) เหมือนกับ dict.get(key) แค่คืนค่า TRUE
dict.item() แสดงค่าใน dict ออกมาพร้อม key
dict.key() แสดงเฉพาะ key ของ dict
dict.setdefault() แสดงค่าเบื้องต้น
dict.update(sqe) นำค่าของ sequence ไปเพิ่มใน dict
dict.values() แสดงค่า value ของ dict โดยเรียงลำดับ

ศึกษาข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?v=wJ7WzDJ ... MM&index=9
User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (9) : ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

Post by Jom07 »

ตัวอย่างฟังก์ชัน Built-in

Code: Select all

amount = 564.31265
print (type(amount)) 

amount = int(amount)
print (type(amount))
ผลรัน

Image

ศึกษาข้อมูลจาก : https://www.youtube.com/watch?v=wJ7WzDJ ... lzdKrpxsMM
Image
Patcharanan.0399
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 114
Joined: 09/04/2018 10:04 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (9) : ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

Post by Patcharanan.0399 »

Code: Select all

alist1 = [1, 2, 3, 4, 5] 
alist2 = [9, 8, 7, 6]

print (cmp(alist1,alist2))
print (min(alist2))
print (len(alist1))
ผลการรัน
ผลลัพธ์ฟังก์ชัน Bulid in list.jpg
ผลลัพธ์ฟังก์ชัน Bulid in list.jpg (1.63 KiB) Viewed 4566 times
แสดงผลจำนวนสมาชิกของ list1 เทียบกัน list2
แสดงผลสมาชิกที่มีค่าน้อยที่สุดใน list2
แสดงผลจำนวนสมาชิก list1

ศึกษาจาก https://youtu.be/wJ7WzDJ1ev4
rangsan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 199
Joined: 30/04/2018 9:44 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (9) : ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

Post by rangsan »

ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

Code: Select all

ex_list = [1,"List",2,"Hist"]
ex_int = 101
char = "O"

con_set = set(ex_list)
con_chr = chr(ex_int)
con_ord = ord(char)
print (con_set)
print (type(con_set))
print "----------------"
print (con_chr)
print (type(con_chr))
print "----------------"
print (con_ord)
print (type(con_ord))
ผลลัพธ์การรันโค้ด
ChangeType.png
ChangeType.png (21.29 KiB) Viewed 4544 times
ศึกษาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=wJ7WzDJ ... lzdKrpxsMM
It’s never too late to start again.
User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1666
Joined: 04/06/2019 10:06 am

Re: ทำความรู้จักกับภาษา python (9) : ฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลใน python (ไพทอน)

Post by chatee supasand »

ฟังอธิบายแล้วเข้าใจมากๆเลยครับ
Image
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests