ขั้นตอนการติดตั้งไพทอน เวอร์ชั่น 2.7.16 ลงบน Windows 8.1

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chatee supasand
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1133
Joined: 04/06/2019 10:06 am

ขั้นตอนการติดตั้งไพทอน เวอร์ชั่น 2.7.16 ลงบน Windows 8.1

Post by chatee supasand » 06/06/2019 1:32 pm

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งของไพทอนจาก https://www.python.org/downloads/ :icon_plusone:

2. เลือก "Python 2.7.16" จากนั้นกด "Download"
python 2.7.16.jpg
python 2.7.16.jpg (78.57 KiB) Viewed 122 times
3.เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยทำการติดตั้ง
จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ
python4.png
python4.png (77.23 KiB) Viewed 122 times
เลือกสถานที่เก็บ แล้วกด next

4.หลังจากนั้นรอการติดตั้ง
python3.jpg
python3.jpg (62.81 KiB) Viewed 122 times
5.เมื่อเสร็จสิ้นจะแสดงหน้านี้ “complete the python”
python5.jpg
python5.jpg (87.08 KiB) Viewed 122 times
6. หลังจากนั้น ทดลองหาโปรแกรม Python ถ้าขึ้นดังนี้ ก็ถือว่าเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
python6.jpg
python6.jpg (66.42 KiB) Viewed 122 times
รูปภาพเมื่อทำการค้นหาโปรแกรมหลังจากติดตั้งเสร็จ


ต่อมาจะเป็นในส่วนของการใส่ Path

7.คลิกขวาที่ This PC เลือก Properties
python7.jpg
python7.jpg (18.74 KiB) Viewed 122 times
8.เลือก Advanced system settings
python8.jpg
python8.jpg (111.36 KiB) Viewed 122 times

9.เลือก Environment Variables
python9.jpg
python9.jpg (102.22 KiB) Viewed 122 times
10.เลือก New ใต้ System variable
python10.jpg
python10.jpg (93.49 KiB) Viewed 122 times
11. ในช่อง Variable name: ใส่ Path
ช่อง Variable value ใส่ path ที่ลงโปรแกรมไว้ C:\Python27;C:\Python27\DLLs;C:\Python27\Lib;C:\Python27\Lib\lib-tk
python11.jpg
python11.jpg (111.15 KiB) Viewed 122 times
12. ทดสอบโดยเปิดหน้า command ขึ้นมาใหม่ พิมย์ echo %Path% ถ้าแสดง path ที่ใส่เข้าไปแสดงว่าใช้ได้
python12.jpg
python12.jpg (68.23 KiB) Viewed 122 times
:baa: :biggrin: :like:
Image

Return to “Python Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 9 guests