ตัวแปร Dictionary ในภาษา python คืออะไร

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

ตัวแปร Dictionary ในภาษา python คืออะไร

Post by jirawoot »

ตัวแปร dictionary ในภาษา python คือ เป็นประเภทข้อมูลที่เก็บข้อมูลแบบเป็นคู่ จะมี key และ value โดยที่ key เป็น index และ value เป็นข้อมูลที่เก็บ ในการเข้าถึงข้อมูลใน value โดยที่จะต้องมี key บอกตำแหน่งของนั้นๆ
การประกาศตัวแปร dictionary
ในการประกาศตัวแปรนั้นจะต้องมี ชื่อตัวแปรของ dictionary ตามด้วยเครื่องหมาย { } โดยจะมี key และ value อยู่ภายในดังนี้

Code: Select all

var_dic={1:'python',2:'mindphp',3:'test'}
var_dic2={'one':1,'two':2,'three':3}

การแสดงผลตัวแปร dictionary
จะใช้คำสั่ง print เป็นการแสดงหรือเข้าถึงตัวแปรนั้นและจะต้องระบุ key ด้วย

Code: Select all

var_dic={1:'python',2:'mindphp',3:'test'}
var_dic2={'one':1,'two':2,'three':3}
print(var_dic[1])
print(var_dic2['one'])
จะได้ผลลัพธ์
Selection_030.png
Selection_030.png (6.39 KiB) Viewed 625 times
แต่ถ้าไม่ระบุ key index จะได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อมูลในตัวแปรนั้นจะมาทั้งหมด

Code: Select all

var_dic={1:'python',2:'mindphp',3:'test'}
var_dic2={'one':1,'two':2,'three':3}

print(var_dic)
จะได้ผลลัพธ์
Selection_031.png
Selection_031.png (7.03 KiB) Viewed 625 times
การแสดงโดยใช้ for loop นะครับ ดังตัวอย่าง

Code: Select all

var_dic={1:'python',2:'mindphp',3:'test'}
var_dic2={'one':1,'two':2,'three':3}

for key,value in var_dic.items():
  print('var_dir[%d]='%(key),value)
for key,value in var_dic2.items():
  print('var_dir2[%s]='%(key),value)
Selection_032.png
Selection_032.png (8.22 KiB) Viewed 625 times
การลบข้อมูลในตัวแปร dictionary
จะต้องใช้คำสั่ง del ชื่อตัวแปรตามด้วยเครื่องหมาย [ ] ภายในเครื่องหมาย [ ] ให้ใส่ index ที่ต้องการจะลบครับ

Code: Select all

var_dic={1:'python',2:'mindphp',3:'test'}
var_dic2={'one':1,'two':2,'three':3}
del var_dic[2]
del var_dic2['one']
print(var_dic)
print(var_dic2)
จะได้ผลลัพธ์
Selection_033.png
Selection_033.png (7.75 KiB) Viewed 625 times
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests