วิธีแก้ error ของการติดตั้ง psycopg2 หรือ psycopg2_binary

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1805
Joined: 17/06/2019 10:30 am

วิธีแก้ error ของการติดตั้ง psycopg2 หรือ psycopg2_binary

Post by jirawoot » 15/07/2019 5:48 pm

วิธีแก้ error ของการติดตั้ง psycopg2 หรือ psycopg2_binary
psycopg2 คือ driver ที่สำหรับการติดต่อกับ postgreSQL เป็นที่นิยมนำมาใช้งานและมีการพัฒนาอัพเกรดอยู่ตลอดและยังสามารถใช้กับตัว openERP ได้ครับ ในภาษา python นั้นตอนที่จะ connect ฐานข้อมูลกับ postgreSQL จะต้องใช้ library psycopg2 จะทำการ download มาใช้ และอาจจะมีคนติดปัญหาในการติดตั้งหรือติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ

โค้ด error

Code: Select all

Error: You need to install postgresql-server-dev-X.Y for building a server-side extension or libpq-dev for building a client-side application.
จาก error ตัว psycopg2 ได้ทำการเรียกใช้ตัวโมดูลหรือโปรแกรมนั้น จึงทำให้เกิด error
วิธีแก้ไข
ในทำการติดตั้ง postgresql-server ด้วยคำสั่งนี้ครับ

Code: Select all

sudo apt install libpq-dev python-dev
เมื่อติดตั้ง postgresql-server เสร็จให้ทำการติดตั้งตัว psycopg2 ต่อเลยครับผม

ส่วนนี้จากโค้ด error ติดตั้ง library psycopg2 บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ requirements.txt ในการติดตั้งครับ

Code: Select all

root@ubuntu-2gb-sgp1-01:~# cd ../htmltoPdfImage2
root@ubuntu-2gb-sgp1-01:/htmltoPdfImage2# pip install -r requirements.txt
Downloading/unpacking passlib==1.7.1 (from -r requirements.txt (line 1))
Downloading passlib-1.7.1-py2.py3-none-any.whl (498kB): 498kB downloaded
Downloading/unpacking Flask-Login==0.4.1 (from -r requirements.txt (line 2))
Downloading Flask-Login-0.4.1.tar.gz
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/Flask-Login/setup.py) egg_info for package Flask-Login
Downloading/unpacking Flask==1.0.3 (from -r requirements.txt (line 3))
Downloading Flask-1.0.3-py2.py3-none-any.whl (92kB): 92kB downloaded
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): Flask-HTTPAuth==3.3.0 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from -r requirements.txt (line 4))
Downloading/unpacking psycopg2-binary==2.8.3 (from -r requirements.txt (line 5))
Downloading psycopg2-binary-2.8.3.tar.gz (378kB): 378kB downloaded
Running setup.py (path:/tmp/pip_build_root/psycopg2-binary/setup.py) egg_info for package psycopg2-binary
/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'project_urls'
warnings.warn(msg)
/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
warnings.warn(msg)
Error: You need to install postgresql-server-dev-X.Y for building a server-side extension or libpq-dev for building a client-side application.
Complete output from command python setup.py egg_info:
/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'project_urls'
warnings.warn(msg)
/usr/lib/python2.7/distutils/dist.py:267: UserWarning: Unknown distribution option: 'python_requires'
warnings.warn(msg)
running egg_info
creating pip-egg-info/psycopg2_binary.egg-info
writing pip-egg-info/psycopg2_binary.egg-info/PKG-INFO
writing top-level names to pip-egg-info/psycopg2_binary.egg-info/top_level.txt
writing dependency_links to pip-egg-info/psycopg2_binary.egg-info/dependency_links.txt
writing manifest file 'pip-egg-info/psycopg2_binary.egg-info/SOURCES.txt'
warning: manifest_maker: standard file '-c' not found
Error: You need to install postgresql-server-dev-X.Y for building a server-side extension or libpq-dev for building a client-side application.
----------------------------------------
Cleaning up...
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip_build_root/psycopg2-binary
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
root@ubuntu-2gb-sgp1-01:/htmltoPdfImage2#

อิงอ้าง

https://www.techiediaries.com
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?p=148714#p148714
https://stackoverflow.com/questions/28253681/you-need-to-install-postgresql-server-dev-x-y-for-building-a-server-side-extensi

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests