มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Killoz
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 02/08/2011 9:28 pm

มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by Killoz » 02/08/2011 9:31 pm

สวัสดีครับ รบกวนช่วยแนะนำการแสดงค่าทีครับตอนนี้ติดมานานแล้ว
นี่โค๊ดที่ผมเขียนครับ
void main()
{
char BookCode[30][30], Name[30], BookName[30][30], TodayDate[20];
int i,NumberOfBooks, BorrowDay[30], LibraryCardNo, GetBookCode, NumberOfBorrowed, InvoiceNumber;
float Fee[30], TotalFee, DailyTotalFee;
i=0;
NumberOfBorrowed=0;
InvoiceNumber=100;
DailyTotalFee=0;

/* Get Input (Date and Library Card Number) */
printf("Enter Today's Date: ");
scanf("%s", TodayDate);
printf("Enter Library Card Number (0 to QUIT): ");
scanf("%d", &LibraryCardNo);

/* Get Input (Book code, Book name, No. Day to borrrow) */
while (LibraryCardNo > 0)
{
TotalFee=0;
printf("Enter Card Holder Name: ");
scanf("%s", Name);

i=0;
GetBookCode = 0;
while (! GetBookCode)
{
printf("Enter Book Code (END to QUIT): ");
scanf("%s", BookCode);
if (strcmp(BookCode, "END")==0)
GetBookCode = 1;
else
{
printf("Enter Book Name : ");
scanf("%s",BookName);
printf("Enter No. Day do you want to borrow : ");
scanf("%d",&BorrowDay);
i++;
}

}
NumberOfBooks=i;

/*Processing*/
for (i=0;i<NumberOfBooks;i++)
{
if (BorrowDay>30)
Fee = (BorrowDay-30)*10;
else
Fee = 0;

TotalFee+=Fee;
}
DailyTotalFee+=TotalFee;
NumberOfBorrowed+=NumberOfBooks;

/* Print Library Check-out Invoice */
printf("\n______________________________________________________________________\n");
printf("----------------------------------------------------------------------\n");
printf("Invoice No.: %d Dated: %s\n", InvoiceNumber,TodayDate);
printf("Library Card No.: %d Card Holder Name: %s\n", LibraryCardNo, Name);
printf(" # | Book Code | Book Name | Day of Borrow | Fee\n");
printf("______________________________________________________________________\n");
for(i=0; i<NumberOfBooks; i++)
printf("%2d | %-20s| %-15s | %10d | %5.2f \n", i+1, BookCode, BookName[i], BorrowDay[i], Fee[i]);
printf(" Total Fee: %5.2f\n", TotalFee);
printf("______________________________________________________________________\n");
printf("----------------------------------------------------------------------\n");

/* Get new Input */
printf("\nEnter Library Card Number (0 to QUIT): ");
scanf("%d", &LibraryCardNo);
InvoiceNumber=InvoiceNumber+1;
}

/* Print summarized check-out of the Day */
printf("\nLibrary Chck-Out Summary for %s\n", TodayDate);
printf(" # | Book Code | Book Name | Day of Borrow | Fee\n");
for(i=0;i<NumberOfBorrowed;i++)
printf("%2d | %-20s| %-15s | %10d | %5.2f \n", i+1, BookCode[i], BookName[i], BorrowDay[i], Fee[i]);

printf("Number of Borrowed books: %d\n", NumberOfBorrowed);
printf("Daily Total Fee: %5.2f Baht\n", DailyTotalFee);
getch();
}

อยากให้ตรงสีแดงแสดงรายชื่อหนังสือจาก Invoice บุคคลทั้งหมดจะต้องใช้ค่าอะไรครับ รบกวนช่วยแนะนำทีนะครับพอดีติดมานานแล้ว

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by touleg » 02/08/2011 10:01 pm

Invoice บุคคลทั้งหมดคือยังไง ไม่เข้าใจ

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by touleg » 02/08/2011 10:15 pm

แสดงเฉพาะของวันนี้หรือป่าว

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by touleg » 02/08/2011 10:21 pm

ต้องเก็บด้วยว่าหนังสือเล่มนั้นยืมวันไหน แต่ตอนนี้เก็บแค่ยืมไปกี่วัน ดังนั้นมันจะตรวจสอบไม่ได้ว่ายืมมาวันไหน ถ้าต้องการแสดงหนังสือที่ถูกยืมไปของวันนี้ มันก็ตรวจสอบไม่ได้

Killoz
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 02/08/2011 9:28 pm

Re: มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by Killoz » 02/08/2011 10:29 pm

คือ ต้องการให้แสดงประมาณนี้ครับ จริง ๆ วันที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับ

สมมุติ Invoice ใบแรก ยืม 2 เล่ม ชื่อกับรหัส
AAA A12
BBB B13

ใบที่ 2 ยืม 2 เล่ม
CCC C14
DDD D15

แล้วพอตรง Library Card = 0 ให้แสดง ว่ามียืมอะไรบ้าง ประมาณนี้

AAA A12
BBB B13
CCC C14
DDD D15

touleg
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 480
Joined: 25/01/2010 11:57 pm
Contact:

Re: มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by touleg » 02/08/2011 11:06 pm

เรียน structure หรือยังครับ

Killoz
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 02/08/2011 9:28 pm

Re: มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงค่าครับ

Post by Killoz » 03/08/2011 12:18 am

ยังครับ ตอนนี้แก้ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

Post Reply

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 78 guests