ต้องการส่งชื่อรูปไปยังอีก url หนึ่ง และนำภาพจาก url มาแสดง

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bom_002
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 443
Joined: 06/03/2017 10:51 am

ต้องการส่งชื่อรูปไปยังอีก url หนึ่ง และนำภาพจาก url มาแสดง

Post by bom_002 »

เขียนโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ pdf แล้วแปลง เป็น png
ให้ส่งค่ารูปภาพไปแสดงผลอีก url แล้วโชว์รูปภาพ ติด error จากโค้ดครับ
Selection_008.png
หน้า upload.py

Code: Select all

#!/usr/bin/env python
#-*-coding:utf-8 -*-
"""
  Simple Upload Application
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  All uploaded files are directly send back to the client.

  :copyright: (c) 2009 by the Werkzeug Team, see AUTHORS for more details.
  :license: BSD, see LICENSE for more details.
"""
from werkzeug.serving import run_simple
from werkzeug.wrappers import BaseRequest, BaseResponse , Response
from werkzeug.wsgi import wrap_file
import os
from wand.image import Image, Color
from flask import Flask, request, redirect, url_for
import base64


UPLOAD_FOLDER = '/openerp7/custom/addons/learning_test/file/'
ALLOWED_EXTENSIONS = set(['txt', 'pdf', 'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif'])

app = Flask(__name__)
app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER

def view_file(req):
  if not 'uploaded_file' in req.files:
    return BaseResponse('no file uploaded')

  f = req.files['uploaded_file']
  # print vars(file)
  # print f.filename
  f.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], f.filename))

#แปลงPDF to PNG
  def convert_pdf(filename, output_path, resolution=150):
    """ Convert a PDF into images.

      All the pages will give a single png file with format:
      {pdf_filename}-{page_number}.png

      The function removes the alpha channel from the image and
      replace it with a white background.
    """
    all_pages = Image(filename=filename, resolution=resolution)
    # print all_pages
    for i, page in enumerate(all_pages.sequence):
      with Image(page) as img:
        img.format = 'png'
        img.background_color = Color('white')
        img.alpha_channel = 'remove'

        image_filename = os.path.splitext(os.path.basename(filename))[0]
        image_filename = '{}{}.png'.format(image_filename, i + 1)
        image_filename = os.path.join(output_path, image_filename)
        img.save(filename=image_filename)

        app.route('127.0.0.1:5002/img/', methods=['GET', 'POST'])

        print image_filename
  convert_pdf("file/"+f.filename, "image/")

  # fee = os.listdir("image")
  image_aa = ''
  #header ='''<!DOCTYPE html><html><body><title>test_server</title><table border="1" style="border-collapse:collapse;" align="center">'''
  #fotor =''' </table><body><html>'''
  # print fee
  # i = 0
  # for fill in fee:
  #   image = open('/openerp7/custom/addons/learning_test/image/'+fill, 'rb') #openbinary file in read mode
  #   image_read = image.read()
  #   image_64_encode = base64.encodestring(image_read)
  add = Flask(__name__)
#    print fill  <img alt="Embedded Image" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIA..." />
  image_img = add.route('http://127.0.0.1:5002')
    #image_aa += '''<tr><td>
    #<img src = "data:image/png;base64,''' + image_img + '''" width = "300" height = "500" >
    #</tr></td>'''

  #return BaseResponse(header+image_aa+fotor, mimetype='text/html')
  return BaseResponse(image_img, mimetype='text/html')

def upload_file(req): #returnหน้า form เป็น code html ออกไป
  return BaseResponse('''
  <h1>Upload File</h1>
  <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="uploaded_file">
    <input type="submit" value="Upload">
  </form>
  ''', mimetype='text/html')

def application(environ, start_response):
  req = BaseRequest(environ)
  if req.method == 'POST':
    resp = view_file(req)
  else:
    resp = upload_file(req)
  return resp(environ, start_response)

if __name__ == '__main__':
  run_simple('localhost',5004, application, use_debugger=True)
หน้า view_img.py

Code: Select all

#!/usr/bin/env python
#-*-coding:utf-8 -*-

from werkzeug.serving import run_simple
from werkzeug.wrappers import BaseRequest, BaseResponse , Response
import os
from flask import Flask, request, redirect, url_for
import base64

app = Flask(__name__)

def view_file(req):
  if not 'uploaded_file' in req.files:
    return BaseResponse('no file uploaded')
  
  app.route('/img/',methods = ['POST', 'GET'])
  def img(imgs):
    fee = os.listdir(imgs)
    image_aa = ''
    header ='''<!DOCTYPE html><html><body><title>test_server</title><table border="1" style="border-collapse:collapse;" align="center">'''
    fotor =''' </table><body><html>'''

    i = 0
    for fill in fee:
      image = open('/openerp7/custom/addons/learning_test/'+fill, 'rb') #openbinary file in read mode
      image_read = image.read()
      image_64_encode = base64.encodestring(image_read)
      image_aa += '''<tr><td>
      <img src = "data:image/png;base64,''' + image_64_encode + '''" width = "300" height = "500" >
      </tr></td>'''

    return BaseResponse(header+image_aa+fotor, mimetype='text/html')

def upload_file(req): #returnหน้า form เป็น code html ออกไป
  return BaseResponse('''
  <h1>Upload File</h1>
  <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="uploaded_file">
    <input type="submit" value="Upload">
  </form>
  ''', mimetype='text/html')

def application(environ, start_response):
  req = BaseRequest(environ)
  if req.method == 'POST':
    resp = view_file(req)
  else:
    resp = upload_file(req)
  return resp(environ, start_response)

if __name__ == '__main__':
  run_simple('localhost',5002, application, use_debugger=True)
error code

Code: Select all

/usr/bin/python2.7 /openerp7/custom/addons/learning_test/upload_img.py
 * Running on http://localhost:5004/ (Press CTRL+C to quit)
127.0.0.1 - - [28/Mar/2017 14:42:20] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Mar/2017 14:42:20] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
image/python_1.png
image/python_2.png
image/python_3.png
image/python_4.png
Debugging middleware caught exception in streamed response at a point where response headers were already sent.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/wsgi.py", line 693, in __next__
  return self._next()
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/werkzeug/wrappers.py", line 81, in _iter_encoded
  for item in iterable:
TypeError: 'function' object is not iterable
127.0.0.1 - - [28/Mar/2017 14:42:46] "POST / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [28/Mar/2017 14:42:46] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 -
Process finished with exit code 0
ผลการรันหน้าเว็บ
ว่างเปล่า
Last edited by bom_002 on 28/03/2017 3:21 pm, edited 1 time in total.
:plusone:
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ต้องการส่งชื่อรูปไปยังอีก url หนึ่ง และนำภาพจาก url มาแสดง

Post by thatsawan »

ให้ส่งค่ารูปภาพไปแสดงผลอีก url แล้วโชว์รูปภาพ ติด error จากโค้ดครับ
งงคำถามจังเลย
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27123
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ต้องการส่งชื่อรูปไปยังอีก url หนึ่ง และนำภาพจาก url มาแสดง

Post by mindphp »

ตาม Error มีการส่ง response ผิด
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
bom_002
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 443
Joined: 06/03/2017 10:51 am

Re: ต้องการส่งชื่อรูปไปยังอีก url หนึ่ง และนำภาพจาก url มาแสดง

Post by bom_002 »

thatsawan wrote:
ให้ส่งค่ารูปภาพไปแสดงผลอีก url แล้วโชว์รูปภาพ ติด error จากโค้ดครับ
งงคำถามจังเลย
ส่งชื่อรูปไปอีก url ครับ แล้ว url นั้นทำการดึงรูปจากคอมพิวเตอร์ของเราโดยอ้างอิงจากชื่อภาพครับ
:plusone:
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests