[ปัญหา] เกิด error ทำให้วนลูปไม่ได้

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Panchalee
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 296
Joined: 30/10/2017 10:10 am

[ปัญหา] เกิด error ทำให้วนลูปไม่ได้

Post by Panchalee »

กำลังทดสอบ selenium อยู่ค่ะ
ต้องการให้ ทำงานโดยการ กดเข้า ลิิ้ง แล้วเช็ค error หลังจากนั้น ให้ back แล้ว เช็ค ลิ้งต่อไป
แต่ว่าเกิด error ดังนี้ค่ะ

Code: Select all

Traceback (most recent call last):
 File "C:/Users/panchalee/PycharmProjects/Selenium/sel6(Error).py", line 29, in <module>
  for w in range(len(weblink)):
TypeError: object of type 'NoneType' has no len()
ตัวอย่างโค้ดที่เขียน

Code: Select all

weblink = browser.find_element_by_css_selector('a.hasTip').click()
html = browser.page_source
for w in range(len(weblink)):
   link = browser.find_element_by_css_selector('a.hasTip').click()
   allweb = link[w].get_attribute('href')
   browser.back()
   
#เช็คerror
if '404' in html:
  print 'เจอ error'
else:
  print 'ไม่เจอ error'   
อยากทราบแนวทางแก้ไขหน่อยค่ะ

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests