ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

Postby teenproza7 » 17/05/2019 11:54 am

ผมทำการรัน โปรแกรมแล้วป้อนข้อมูลจากภายนอกเข้าไป

เมื่อสั่งออกloop โปรแกรมไม่ส่งค่าไปยัง database ครับ

Image

โค้ด

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
# encoding=utf8
import psycopg2 as n

try:
    con = n.connect(host='localhost', user='postgres', password='', port='5432', database='testDB')
    cur = con.cursor()

    loop = 1;
    while loop == 1:
        name = raw_input('input your first name ')
        lastname = raw_input('input your last name ')
        color = raw_input('input your color ')
        if name == 'esc' or lastname == 'esc' or color == 'esc':
            loop = 0
            continue

            sql = "INSERT INTO 'test_python' ('id', 'name_first', 'name_last', 'favorite_color' ) \
                                VALUES (NULL, '%s ','%s', '%s') " \
                  % (name, lastname, color)
            sql = sql.encode('utf-8')

            try:
                cur.execute(sql)
                con.commit()
                print ('เพิ่มข้อมูล เรียบร้อยแล้ว')
            except:
                con.rollback()
                print('เพิ่มข้อมูล ผิดพลาด')

except n.DatabaseError:
    print ('Error %s' % n.DatabaseError)

if con:
    con.close()
Image

User avatar
teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

Re: ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

Postby teenproza7 » 17/05/2019 12:01 pm

เพิ่มเติม

ถ้า ขยับ try มาข้างหน้า 1 ขยับออกมาเท่า if

Image

ผลที่ได้

Image
Image

User avatar
tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: ป้อนข้อมูลไปแล้วแต่โปรแกรมไม่ส่งค่าไปครับ

Postby tatiya » 17/05/2019 1:50 pm

เงื่อนไขว่า

Code: Select all

if name == 'esc' or lastname == 'esc' or color == 'esc':

แปลว่าถ้าไม่พิมพ์ esc มันจะไม่ไปทำงาน ในนั้น
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019


Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest