ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
teenproza7
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 204
Joined: 13/05/2019 10:03 am

ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

Postby teenproza7 » 23/05/2019 3:02 pm

คือผมทำการสร้าง class clear() เพื่อที่จะรับ method จาก class addcode() เพื่อที่จะเรียกใช้งาน method ใน class addcode ดังภาพ
class addcode()
Image

class clear(addcode) #ที่ต้องการ override

Image

คืิอผมต้องการสร้าง class clear ขึ้นมาเพื่อทำการล้างข้อมูลใน textbox ที่ class addcode รับค่ามา

codeCode: Select all

@app.route('/', methods=['POST', 'GET'])
def addcode():
    try:


        if request.method == 'POST':

            name = request.form['filename']
            code = request.form['rmlcode']
            des = request.form['description']


__________________________________________________________________________

@app.route('/')
def clear(addcode):
    name = " "
    code = " "
    des = " "
Last edited by teenproza7 on 23/05/2019 3:09 pm, edited 3 times in total.
Image

User avatar
tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

Postby tatiya » 23/05/2019 3:07 pm

ใน html มันมีปุ่ม reset เลยครับไม่ต้องเข้ามาใน python

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="/action_page.php" method="get">
First name: <input type="text" name="fname"><br>
Last name: <input type="text" name="lname"><br>
<button type="submit" value="Submit">Submit</button>
<button type="reset" value="Reset">Reset</button>
</form>

</body>
</html>
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019


Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests