Page 1 of 1

สอบถาม หน่อยครับ ผมจะเขียน python เพื่อเรียกใช้ web service

Posted: 18/07/2019 3:14 pm
by jirawoot
สอบถามหน่อยครับ ผมทำ webservice ขึ้นมาหนึ่งตัวครับ แล้วจะใช้ภาษา python เรียกใช้ตัวwebserviceที่ผมทำมาใช้ผมต้องศึกษาอะไรบ้างครับ ขอคำแนะนำหรือตัวอย่างพอเป็นแนวทางหน่อยครับ