สอบถามเกี่ยวกับการทำ log เก็บการเข้าใช้งานของโปรแกรม wed serviec

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 884
Joined: 17/06/2019 10:30 am

สอบถามเกี่ยวกับการทำ log เก็บการเข้าใช้งานของโปรแกรม wed serviec

Postby jirawoot » 12/09/2019 11:19 am

ผมทำ web service แลัวจะทำการเก็บ log การเข้าใช้งาน ผมต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ

User avatar
tatiya
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2845
Joined: 09/07/2018 9:35 am

Re: สอบถามเกี่ยวกับการทำ log เก็บการเข้าใช้งานของโปรแกรม wed serviec

Postby tatiya » 12/09/2019 11:58 am

ศึกษา โมดูล logging

Code: Select all

import logging
import os

logging.basicConfig(filename='tmp.log',
                    format='%(levelname)s %(asctime)s :: %(message)s',
                    level=logging.DEBUG)

do = True
yes = True
do_the_work = lambda: None

def main():
    logging.debug("Inside of main()")
    if do:
        logging.debug("Inside of if do:")
        do_the_work()
        logging.debug("doing work")
        if yes:
            logging.debug("inside of if yes:")
            do_the_work()
            logging.debug("doing work")
            for list in os.listdir('.'): # there were three files in my folder
                logging.debug("inside of for each files/dirs calling list")
                print('python')
                logging.debug("calling sys.system python")
                logging.debug("executing python with give dir path")


ผลลัพท์

Code: Select all

DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: Inside of main()
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: Inside of if do:
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: doing work
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: inside of if yes:
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: doing work
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: inside of for each files/dirs calling list
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: calling sys.system python
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: executing python with give dir path
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: inside of for each files/dirs calling list
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: calling sys.system python
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: executing python with give dir path
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: inside of for each files/dirs calling list
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: calling sys.system python
DEBUG 2015-03-18 12:26:59,272 :: executing python with give dir path


อ้างอิง
https://stackoverflow.com/questions/291 ... -in-python
Image Image Image GOODBYE AND GOODLUCK EVERYONE Love you all bye. Thank you for everything.
26/09/2019


Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests