ผมทำการติดตั้ง pip install flask บน windows 10 ใน pycharm แล้ว error แบบด้านล่างเป็นเพราะอะไร

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1061
Joined: 17/06/2019 10:30 am

ผมทำการติดตั้ง pip install flask บน windows 10 ใน pycharm แล้ว error แบบด้านล่างเป็นเพราะอะไร

Postby jirawoot » 05/10/2019 10:40 am

python 2.7.2
ผมทำการติดตั้ง pip install flask บน windows 10 ใน pycharm แล้ว error แบบด้านล่างเป็นเพราะอะไร

Code: Select all

(venv) C:\Users\Com-M010\PycharmProjects\vdotogif>pip install flask
Collecting flask
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:339: SNIMissingWarning: An HTTPS request has been made, but the SNI (Subject N
ame Indication) extension to TLS is not available on this platform. This may cause the server to present an incorrect TLS certificate, which can cause validation failures. You c
an upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  SNIMissingWarning
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:137: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This
prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more informati
on, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  InsecurePlatformWarning
  Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLError(1, '_ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_
GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'),)': /simple/flask/
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:137: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This
prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more informati
on, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  InsecurePlatformWarning
  Retrying (Retry(total=3, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLError(1, '_ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_
GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'),)': /simple/flask/
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:137: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This
prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more informati
on, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  InsecurePlatformWarning
  Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLError(1, '_ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_
GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'),)': /simple/flask/
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:137: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This
prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more informati
on, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  InsecurePlatformWarning
  Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLError(1, '_ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_
GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'),)': /simple/flask/
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:137: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This
prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more informati
on, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  InsecurePlatformWarning
  Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(SSLError(1, '_ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_
GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'),)': /simple/flask/
c:\users\com-m010\pycharmprojects\vdotogif\venv\lib\site-packages\pip\_vendor\urllib3\util\ssl_.py:137: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This
prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more informati
on, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
  InsecurePlatformWarning
  Could not fetch URL https://pypi.org/simple/flask/: There was a problem confirming the ssl certificate: HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded wi
th url: /simple/flask/ (Caused by SSLError(SSLError(1, '_ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version'),)) - skipping
  Could not find a version that satisfies the requirement flask (from versions: )
No matching distribution found for flask

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22126
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ผมทำการติดตั้ง pip install flask บน windows 10 ใน pycharm แล้ว error แบบด้านล่างเป็นเพราะอะไร

Postby mindphp » 05/10/2019 10:46 am

ลองติดตั้ง แบบ manual เรียกติดตั้ง ตรงจาก path ที่เก็บ python ไว้
viewtopic.php?f=16&t=58790
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1061
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: ผมทำการติดตั้ง pip install flask บน windows 10 ใน pycharm แล้ว error แบบด้านล่างเป็นเพราะอะไร

Postby jirawoot » 05/10/2019 10:57 am

mindphp wrote:ลองติดตั้ง แบบ manual เรียกติดตั้ง ตรงจาก path ที่เก็บ python ไว้
viewtopic.php?f=16&t=58790


ผมลองทำตามกระทู้นี้แล้ว
viewtopic.php?f=16&t=58790
เป็นแบบนี้ครับ

Code: Select all

C:\Python27\Scripts>pip install flask
Collecting flask
C:\Python27\lib\site-packages\pip-9.0.1-py2.7.egg\pip\_vendor\requests\packages\urllib3\util\ssl_.py:318: SNIMissingWarning: An HTTPS request has been made, but the SNI (Subject Name Indication) extension to TLS is not available on this platform. This may cause the server to present an incorrect TLS certificate, which can cause validation failures. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/security.html#snimissingwarning.
  SNIMissingWarning
C:\Python27\lib\site-packages\pip-9.0.1-py2.7.egg\pip\_vendor\requests\packages\urllib3\util\ssl_.py:122: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/security.html#insecureplatformwarning.
  InsecurePlatformWarning
  Could not fetch URL https://pypi.python.org/simple/flask/: There was a problem confirming the ssl certificate: [Errno 1] _ssl.c:503: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version - skipping
  Could not find a version that satisfies the requirement flask (from versions: )
No matching distribution found for flask
C:\Python27\lib\site-packages\pip-9.0.1-py2.7.egg\pip\_vendor\requests\packages\urllib3\util\ssl_.py:122: InsecurePlatformWarning: A true SSLContext object is not available. This prevents urllib3 from configuring SSL appropriately and may cause certain SSL connections to fail. You can upgrade to a newer version of Python to solve this. For more information, see https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/security.html#insecureplatformwarning.
  InsecurePlatformWarning

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22126
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ผมทำการติดตั้ง pip install flask บน windows 10 ใน pycharm แล้ว error แบบด้านล่างเป็นเพราะอะไร

Postby mindphp » 05/10/2019 12:05 pm

ลองอัพเกรด pip เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนแล้ว ติดตั้ง flask ใหม่
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: viewtopic.php?f=6&t=2042


Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests