จะเขียน py ธรรมดาอ่านไฟล์ config ทำยังไงค่ะ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 26656
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

จะเขียน py ธรรมดาอ่านไฟล์ config ทำยังไงค่ะ

Post by thatsawan »

path file
D:\openerp-server.conf

Code: Select all

[options]
addons_path  = C:\Program Files (x86)\...
admin_passwd = admin
csv_internal_sep = ,
db_host = localhost
db_maxconn = 64
db_name = False
db_password = openpgpwd
db_port = 5432
db_template = template1
path file
D:\update_seq.py

Code: Select all

#!/usr/bin/env python2
# encoding: UTF-8
import psycopg2 as p ,configparser

con=None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('openerp-server.conf')

print(config)
print(config['db_host'])
print(config['options']['db_host'])


ลองปริ้นผลเเล้ว Error

Code: Select all

C:\Python27>python D:\update_seq.py
<backports.configparser.ConfigParser object at 0x0000000003649978>
Traceback (most recent call last):
File "D:\update_seq.py", line 10, in <module>
print(config['db_host'])
File "C:\Python27\lib\site-packages\backports\configparser\__init__.py", line 1040, in __getitem__
raise KeyError(key)
KeyError: 'db_host'

Code: Select all

C:\Python27>python D:\update_seq.py
Traceback (most recent call last):
File "D:\update_seq.py", line 10, in <module>
print(config['options']['db_host'])
File "C:\Python27\lib\site-packages\backports\configparser\__init__.py", line 1040, in __getitem__
raise KeyError(key)
KeyError: 'options'
User avatar
jirawoot
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 3130
Joined: 17/06/2019 10:30 am

Re: จะเขียน py ธรรมดาอ่านไฟล์ config ทำยังไงค่ะ

Post by jirawoot »

ให้สร้างไฟล์ .conf ขึ้นมาจากนั้นให้เขียนคำสั่ง
เช่น

Code: Select all

[DB]
host=localhost
database=tool_videotogif
user=postgres
password=

[server]
host=127.0.0.1
port=5050
ลงในไฟล์ .conf ครับ
การเรียกใช้
เช่น

Code: Select all

#!/usr/bin/env python2
# encoding: UTF-8
import configparser

con=None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('<Path ไฟล์ .conf>')

server_host = config['server']['host']
db_name = config['DB']['database']
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests