Page 1 of 1

สอบถามวิธีการดึง link ทั้งหน้า มาจากใน link อีกที โดย python flask ทำยังไงคะ

Posted: 11/06/2020 11:12 am
by bolue
สอบถามวิธีการดึง link ทั้งหน้า มาจากใน link อีกที โดย python flask ทำยังไงคะ

จะมี textbox รับค่า url แล้วทำการดึง url ที่อยู่ในหน้า url นั้นทั้งหมด

ด้วย python flask

สามารถทำยังไงคะ