ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 587
Joined: 22/12/2020 10:19 am

ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

ผมได้เขียนโปรเเกรม selenium เพื่ออ่านกระทู้ต่างๆในเว็บได้เเล้วครับ ตอนนี้ผมติดปัญหาเรื่องการดึงข้อมูลจากหน้า source code ของกระทู้ เพื่อนำไปบันทึกลง database ครับ

นี้เป็น code selenium ที่เขียนไว้

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver #อิมพอร์ตโมดูล
import time
import psycopg2 as p
import configparser
con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

Username = "0000000"
password = "00000000"

driver = webdriver.Firefox()
time.sleep(2)
# โปรเเกรมเพื่อการล็อคอินเข้าเว็บ
web_mindphp = 'https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&redirect=viewforum.php%3Ff%3D338'
driver.get(web_mindphp)
for i in range(4):
      try:
        if driver.find_element_by_name("username"):
          print('1')
          #login = wait.until(ec.visibility_of_element_located((By.NAME, "username")))
          #ActionChains(driver).move_to_element(login).perform()
          x = driver.find_element_by_name("username")
          x.clear()
          x.send_keys(Username)
          print('2')
          x = driver.find_element_by_name("password")
          x.clear()
          x.send_keys(password)
          time.sleep(3)
          driver.find_element_by_name("login").click()
          time.sleep(3)
          print('login')
          break
      except:
        if self.link_click("??????????????"):
          print("??????????????")
          break
        pass
      print("??????")
      time.sleep(2)

page = "https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=338"

driver.get(page)
time.sleep(2)
page_copy = page
# xpath_topic = " //a[@class='topictitle'] "
# all_ids_topic = driver.find_elements_by_xpath(xpath_topic)
save_link = {}
save_link_base ={}
no = 1
next = 1
for a in driver.find_elements_by_xpath("//div[@class='pagination']/ul/li/a"):
  # print(a.get_attribute('class'))
  # if a.get_attribute('class') == 'button button-icon-only':
  #   break
  if no == 104 : #ตัวหยุดการทำงานของ loopเมื่ออ่านกระทู้หมดเเล้ว(ตัวทดลองจำเป็น ยังไม่สมบูรณ์)
    break
  else:
    print(a)
    time.sleep(2)
    for i in driver.find_elements_by_xpath(" //a[@class='topictitle'] "):
      save_link[next] = i.get_attribute('href') +' , '+i.text
      save_link_base[no] = i.get_attribute('href') +' , '+i.text #เก็บ link และ topic ของหัวข้อกระทู้ที่เปิดอ่าน
      
      print(no) # ทดลองปริ้นดูว่าอ่านกระทู้ได้กี่กระทู้

      
      print(i.text) # ทดลองปริ้นดูว่าอ่านหัวข้อกระทอะไรบ้าง


      if next == 26: # loop การเปิดอ่านกระทู้
        for n, m in save_link.items():
          print(n) 
      
          print(m)
          driver.get(m)          
          # time.sleep(2) #ค้างหน้าที่เปิด 2 วินาที
        driver.get(page_copy) #หลังจากเปิดกระทู้ครบทั้งหน้าให้กลับมาหน้าที่เก็บลิ้งค์
        if driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']"): # loop การเปิดหน้าถัดไป
          page_copy = driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[
            0].get_attribute('href') #เก็บลิ้งของหน้า
          driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[0].click()
          next = 1
          no += 1
          save_link = {}

        else:
          break
        time.sleep(2)

      else:

        no+=1
        next+=1


code database

Code: Select all

# -*- coding=utf8 -*-
import psycopg2 as p
import configparser
con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')

host=config['options']['host']
user=config['options']['user']
database=config['options']['database']try:
  con = p.connect(host = host, database= database, user= user )
  cur = con.cursor()
  cur.execute("DROP TABLE IF EXISTS test_01")
  print("Drop ตาราง test_01 เรียบร้อยแล้ว")

# Create table as per requirement
  sql = """CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_01(
      id serial NOT NULL,
      topic character varying(100) NOT NULL,
      source text NOT NULL,
      CONSTRAINT test_pythons_pkey PRIMARY KEY (id)
      ) """
  cur.execute(sql)
  con.commit()
  print("สร้างตารางเสร็จเเล้ว")

except p.DatabaseError:
  print('Error %s' %p.DatabaseError)

if con:
  con.close()
จากโค้ด selenium ที่เขียน สารมารอ่านกระทู้ทั้งหมดได้เเล้ว พร้อมกับเก็บlink ของกระทู้ที่อ่านด้วย
ขั้นตอนต่อไปที่ต้องการทำคือ การเอา source code จากกระทู้ที่อ่านบันทึกลง database ครับ ผมขอไกด์ในส่วนนี้หน่อยครับ
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2982
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by bolue »

ลอง สำหรับอ่าน หน้า html

Code: Select all

from urllib.parse import urlparse
from urllib.request import urlopen, Request


	  req = Request(URL, headers={'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 			Safari/537.36'})
	  
      urlinfo = urlparse(URL)
      
      html = str(urlopen(req).read())
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 587
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

ลองเอามาใส่เเล้ว ติดError ครับ

code

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
from selenium import webdriver #อิมพอร์ตโมดูล
import time
import psycopg2 as p
import configparser
from urllib.parse import urlparse
from urllib.request import urlopen, Request


con = None
config = configparser.ConfigParser()
config.read('admin.conf')


Username = "chakirin.bfds"
password = "m119m119m119"

driver = webdriver.Firefox()
time.sleep(2)
# โปรเเกรมเพื่อการล็อคอินเข้าเว็บ
web_mindphp = 'https://www.mindphp.com/forums/ucp.php?mode=login&redirect=viewforum.php%3Ff%3D338'
driver.get(web_mindphp)
for i in range(4):
      try:
        if driver.find_element_by_name("username"):
          print('1')
          #login = wait.until(ec.visibility_of_element_located((By.NAME, "username")))
          #ActionChains(driver).move_to_element(login).perform()
          x = driver.find_element_by_name("username")
          x.clear()
          x.send_keys(Username)
          print('2')
          x = driver.find_element_by_name("password")
          x.clear()
          x.send_keys(password)
          time.sleep(3)
          driver.find_element_by_name("login").click()
          time.sleep(3)
          print('login')
          break
      except:
        if self.link_click("??????????????"):
          print("??????????????")
          break
        pass
      print("??????")
      time.sleep(2)

page = "https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=338"

driver.get(page)
time.sleep(2)
page_copy = page
# xpath_topic = " //a[@class='topictitle'] "
# all_ids_topic = driver.find_elements_by_xpath(xpath_topic)
save_link = {}
save_link_base ={}
no = 1
next = 1
for a in driver.find_elements_by_xpath("//div[@class='pagination']/ul/li/a"):
  # print(a.get_attribute('class'))
  # if a.get_attribute('class') == 'button button-icon-only':
  #   break
  if no == 104 :
    break
  else:
    print(a)
    time.sleep(2)
    for i in driver.find_elements_by_xpath(" //a[@class='topictitle'] "):
      save_link[next] = i.get_attribute('href') +' , '+i.text
      save_link_base[no] = i.get_attribute('href') +' , '+i.text
      # i.get_attribute('href')
      print(no)

      # print(i.get_attribute('href'))
      print(i.text)

      if next == 26: # loop การเปิดอ่านกระทู้
        for n, m in save_link.items():
          print(n)
      #
          print(m)
          driver.get(m)
          # driver.execute_script("window.scrollTo(0, document.body.scrollHeight);")
          # time.sleep(2)
          req = Request(URL, headers={
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 			Safari/537.36'})
          urlinfo = urlparse(URL)
          html = str(urlopen(req).read())

        driver.get(page_copy)
        if driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']"): # loop การเปิดหน้าถัดไป
          page_copy = driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[
            0].get_attribute('href') #เก็บลิ้งของหน้า
          driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='arrow next']/a[@class='button button-icon-only']")[0].click()
          next = 1
          no += 1
          save_link = {}

        else:
          break
        time.sleep(2)

      else:

        no+=1
        next+=1


Error ที่เกิด
/home/com003/PycharmProjects/pythonProject_selenium_test/venv/bin/python /home/com003/PycharmProjects/pythonProject_selenium_test/venv/selenium_openwebtest01.py
1
2
login
<selenium.webdriver.firefox.webelement.FirefoxWebElement (session="6c4d1634-27e0-4268-87ac-d1f4ecb22696", element="633667f7-d0ae-4851-92b7-6d2d43ff3fc4")>
1
RoadMap - Mooziicart
2
อัพเดด MooZiiCart - อัพเดดข่าวคราวความเครื่อนไหว Change Log / Version History
3
ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน MooZiicart - Index
4
ขอวิธีการหรือขั้นตอนการรันโค้ด selenium สำหรับ ทดสอบ MooZiiCart หน่อยครับ
5
เปิดเทมเพจไม่ได้
6
มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 1054 Unknown column 'ordering' in 'field list' แก้ไขยังไงครับ
7
เเก้ไขหน้าลงทะเบียน
8
อยากอัพ web ขึ้น host ทำไงคะ
9
สอบถามการตั้งค่า plugin payment omise
10
อยากใส่เมนูข้างๆTemplate ทำยังไงคะ
11
เพิ่มเนื้อหาในเมนูแล้วมัน error แก้ยังไงดีคะ
12
รายการสินค้าในเว็บไซต์ห่างกันทำไงดีคะ
13
ขนาดไซส์กับสีเสื้อให้เลือกต้องเพิ่มส่วนเสริมของ Mooziicart อะไรคะ
14
โหลด tempted mooziicart แล้วใช้ไม่ได้ค่ะ
15
ใช้ virtuemart บน Joomla 1.5 อัพเกรดมาใช้ MooZiiCart ได้ไหม
16
ใช้งาน plugin mzc notify ไม่ได้ครับ
17
หน้า admin ของ MooZiicart แก้ template เองได้ไหม
18
สอบถามการเปิดใช้งานโมดูล Filters
19
สอบถาม วิธี import product เข้า mooziicart
20
จะตั้งค่าให้มีระบบเเจ้งการโอนเงินยังไงค่ะ
21
ทำเว็บขายของ หลายภาษา เริ่มจากนี่
22
สอบถามการเพิ่มสินค้าในบล็อก template ทำยังไงคะ
23
อัปเดตเวอร์ชั่น Error
24
ติดตั้ง Plugin System MZC Multi Shop ของ mooziicart ไม่ได้
25
Module Product Labels แสดงแล้ว error
26
ดาวน์โหลด Template Opencart ไม่ได้
1
viewtopic.php?f=338&t=52159 , RoadMap - Mooziicart
Traceback (most recent call last):
File "/home/com003/PycharmProjects/pythonProject_selenium_test/venv/selenium_openwebtest01.py", line 86, in <module>
req = Request(URL, headers={
NameError: name 'URL' is not defined

Process finished with exit code 1


Process finished with exit code 1
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2982
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by bolue »

URL คือ ใส่ลิ้ง url
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 587
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

ก็คือ URL = ตัวแปรที่เก็บลิ้งค์กระทู้ที่เปิด ใช่มั้ย
bolue
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 2982
Joined: 04/06/2020 10:05 am

Re: ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by bolue »

chakirin.bfds wrote: 08/01/2021 12:09 pm ก็คือ URL = ตัวแปรที่เก็บลิ้งค์กระทู้ที่เปิด ใช่มั้ย
Url ของหน้าที่เราต้องการจะอ่าน
User avatar
chakirin.bfds
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 587
Joined: 22/12/2020 10:19 am

Re: ขอไกด์ในการดึงข้อมูลจากหน้า Source code ลง Database หน่อยครับ

Post by chakirin.bfds »

ทำได้เเล้วครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests