จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

annie2301
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 214
Joined: 01/12/2021 9:44 am

จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by annie2301 »

ตอนนี้รับค่าจาก form ใน html ได้แล้ว แต่กำลังติดตรงจะให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง
โค้ด python ที่ใช้เขียน flask และ fastapi

Code: Select all

from fastapi import FastAPI, Body, Request, File, UploadFile, Form
from fastapi.middleware.wsgi import WSGIMiddleware
import uvicorn
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from pathlib import Path
import requests
from flask import Flask, render_template

api = FastAPI() # Init FastAPI App
flask_app = Flask(__name__) # Init Flask App
# Mount Flask on FastAPI
api.mount('/predict', WSGIMiddleware(flask_app))

# Mount static folder on FastAPI
BASE_PATH = Path(__file__).resolve().parent
api.mount(
  "/static",
  StaticFiles(directory=str(BASE_PATH / "static")),
  name="static",
)

# Flask section
# http://127.0.0.1:8000/predict
@flask_app.get('/')
def predict_page():
  return render_template('index.html')
# http://127.0.0.1:8000/predict

# def predict_page_result():
#   url = 'http://127.0.0.1:8000/submitform'
#   response = requests.get(url)
#   print(response)

# FastAPI section
# http://127.0.0.1:8000/submitform
@api.post('/submitform')
async def handle_form(model: str = Form(...), file: UploadFile = File(...)):
  return {'model': model, 'file': file}


if __name__ == '__main__':
  uvicorn.run(api, host='127.0.0.1', port=8000, debug=True)
โค้ดใน HTML หน้าที่สร้าง form

Code: Select all

{% extends "layout.html" %}

{% block title %}
<title>Test ML</title>
{% endblock %}

{% block content %}
<div class="parent">
  <header>
    <h1>Predict an image</h1>
  </header>
<p>
  <!-- {% with messages = get_flashed_messages() %}
    {% if messages %}
      <ul>
      {% for message in messages %}
        <li>{{ message }}</li>
      {% endfor %}
      </ul>
    {% endif %}
  {% endwith %} -->
</p>
<main>
  {% if filename %}
  <div>
    <!-- <img src="{{ url_for('display_image', filename=filename) }}"> -->
  </div>
  {% endif %}
  <form action="/submitform" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <div class="flex-container">
      <select class="form-select" name="model" aria-label="select a model">
        <option value="1" selected>1st model 224*224</option>
        <option value="2">2nd model 90*96</option>
      </select>
    </div>
    <div class="flex-container">
      <input type="file" class="form-control" id="inputGroupFile02" name="file" required>
      <button type="submit" class="btn btn-primary mb-3">Predict</button>
    </div>
  </form>
  <hr>
  <div>
    {% if gender_prediction %}
    <h3>This's a picture of a {{gender_prediction}}.</h3>
    <h4>It was processed by {{model}}</h4>
    {% else %}
    <h3>Nothing's here</h3>
    {% endif %}
  </div>
</div>
</main>
{% endblock %}
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 30807
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by mindphp »

ก่อนรับค่า ได้เราต้อง requests เข้าไปเรียกใช้บริการให้ web service ทำงานให้เรา
แล้ว response มาใช้งานต่อ

ตัวอย่างเรียกใช้ web service จาก python requests/response

Code: Select all

import requests
token = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZGVudGl0eSI6MSwiaWF0IjoxNTkzNzUwNjE3LCJuYmYiOjE1OTM3NTA2MTcsImV4cCI6MTU5Mzc1MDkxN30.wP1xZtDBjIQ8k2tknsIeNjCOaNEn-wT9rbh6Jo7dZu4'
access_token = 'JWT %s'% token
header = {'Authorization': access_token}

webservice = 'http://127.0.0.1:5012/PDFconvert/1/'
url_convert = 'https://www.google.co.th'

url = webservice+url_convert
response = requests.get(url, headers=header)

with open('htmltopdf_token.pdf', 'wb') as f:
  f.write(response.content)
print response
อีกตัวอย่าง authorize แบบ username, password

Code: Select all

import requests
files = {'fileupload': open('[ path ไฟล์ HTML ]', 'rb')}
payload = {'typefile': '[ ประเภทที่จะแปลง คือ 1 กับ 2 ]'}
r=requests.post("'http://[ hostname : port ]/upload",files=files,data=payload, auth=('username','password'))
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
annie2301
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 214
Joined: 01/12/2021 9:44 am

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by annie2301 »

mindphp wrote: 14/01/2022 5:05 pm ก่อนรับค่า ได้เราต้อง requests เข้าไปเรียกใช้บริการให้ web service ทำงานให้เรา
แล้ว response มาใช้งานต่อ

ตัวอย่างเรียกใช้ web service จาก python requests/response

Code: Select all

import requests
token = 'eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZGVudGl0eSI6MSwiaWF0IjoxNTkzNzUwNjE3LCJuYmYiOjE1OTM3NTA2MTcsImV4cCI6MTU5Mzc1MDkxN30.wP1xZtDBjIQ8k2tknsIeNjCOaNEn-wT9rbh6Jo7dZu4'
access_token = 'JWT %s'% token
header = {'Authorization': access_token}

webservice = 'http://127.0.0.1:5012/PDFconvert/1/'
url_convert = 'https://www.google.co.th'

url = webservice+url_convert
response = requests.get(url, headers=header)

with open('htmltopdf_token.pdf', 'wb') as f:
  f.write(response.content)
print response
อีกตัวอย่าง authorize แบบ username, password

Code: Select all

import requests
files = {'fileupload': open('[ path ไฟล์ HTML ]', 'rb')}
payload = {'typefile': '[ ประเภทที่จะแปลง คือ 1 กับ 2 ]'}
r=requests.post("'http://[ hostname : port ]/upload",files=files,data=payload, auth=('username','password'))
ถ้าต้องการให้ flask รับ response จาก FastAPI โดยอัตโนมัติ จะต้องเขียนยังไงคะ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 30807
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by mindphp »

ดูตัวอย่างโค้ดแรกครับ ไม่เข้าใจส่วนไหน ยกมาเป็นส่วนๆ
ส่วนของ response มีอยู่ในนี้
viewtopic.php?p=237021#p237021
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
annie2301
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 214
Joined: 01/12/2021 9:44 am

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by annie2301 »

ตอนนี้ส่ง request ไปยัง FastAPI ไม่ได้ค่ะ viewtopic.php?f=16&t=80911
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 30807
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by mindphp »

ดูตัวอย่างโค้ดแรกครับ ไม่เข้าใจส่วนไหน ยกมาเป็นส่วนๆ
อ่านโค้ดที่ยกมาให้เข้าใจก่อน ครับ

ตัวอย่างโค้ด ตามตัวข้างบน

Code: Select all

response = requests.get(url, headers=header)
รับ response จากการส่ง requests เข้าไปที่ web service
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
annie2301
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 214
Joined: 01/12/2021 9:44 am

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by annie2301 »

ตอนี้แก้ปัญหาการส่ง request ได้แล้วค่ะ ต้องสร้าง url สำหรับ get method ถึงจะส่ง request ไปได้
annie2301
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 214
Joined: 01/12/2021 9:44 am

Re: จะทำให้ flask รับค่าจาก fastapi ได้ยังไง

Post by annie2301 »

ส่วนโค้ดที่สำหรับให้ใช้ get method ให้ส่ง request มาที่ url นี้ได้ ใช้ FastAPI Framework เขียน

Code: Select all

# http://127.0.0.1:8000/showdata
@api.get('/showdata')
async def get_data():
  global data
  return data
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests