Page 1 of 1

สอบถามเรื่อง record ใน Access ครับ

Posted: 01/12/2011 1:15 am
by smint
คือผมมีปัญหาอยู่คือ ที่ Query มีสองคอลัมภ์ คือ

เดือน A B
มกรา 1 2
กุมภา 2 4
มีนา 3 1
เมษา 4 6
รวม 10 13

ผมต้องการให้ผลรวมของทั้งสองอันเท่ากัน ที่ 10 คือ เท่ากับผลรวมของตัว A

ดังนั้น B ที่เดือนเมษา จะต้องลดลงไป -3 รวมถึงในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลข

แล้วถ้า B มันเกิน A ไป ก็จะปรับที่อันสุดท้ายอัตโนมัติ ผมต้องเขียนโค้ดอย่างไง

หรอครับคิดมาทั้งวันแล้วยังคิดไม่ออกเลย พี่ๆเซียนทั้งหลายวานช่วยหน่อยนะครับ