นับจำนวน 2 เงื่อนไข แตกต่างกันแค่ฟิลด์เดียวเขียนยังงัยครับ

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

sweerawat

นับจำนวน 2 เงื่อนไข แตกต่างกันแค่ฟิลด์เดียวเขียนยังงัยครับ

Post by sweerawat »

อธิบายไม่รู้จะเข้าใจมั้ยครับ ดูตามโค๊ดนะครับ


select hosname,HOSPCODE,count(CID) as จำนวนเด็กตามเงื่อนไข,count(CID) as จำนวนเด็กทั้งหมด from f43_newborn
INNER JOIN chospital1 ON f43_newborn.HOSPCODE=chospital1.HOSCODE
where BDATE BETWEEN '20150101' and '20160601' and BWEIGHT < '2500'
group by HOSPCODE


ผลคอลัมภ์แรก count(CID) as จำนวนเด็กตามเงื่อนไข คือ จะมี and BWEIGHT < '2500' เป็นเงื่อนไขด้วย
ผลคอลัมภ์สอง count(CID) as จำนวนเด็กทั้งหมด คือ ไม่มี and BWEIGHT < '2500' มาเป็นเงื่อนไข

จะเขียน โค๊ดว่ายังงัยครับ

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests